Last update: Saturday, 03 December 2022
Court of Accounts of the Republic of Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr. 46 din 26 august 2022 cu privire la Raportul auditului conformității privind gestionarea patrimoniului public de către Agenția Proprietății Publice în anii 2019-2021

Nr. 46 din 26.08.2022
Home | AUDIT REPORTS
Recomandarea: 2.4. Ministerului Economiei și Agenției Proprietății Publice, 2.4.1. pentru luare de atitudine, și se recomandă examinarea rezultatelor auditului conform competențelor, cu aprobarea unor planuri de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit.

Autoritatea:MINISTERUL ECONOMIEI


Recomandarea: 2.4. Ministerului Economiei și Agenției Proprietății Publice, 2.4.1. pentru luare de atitudine, și se recomandă examinarea rezultatelor auditului conform competențelor, cu aprobarea unor planuri de măsuri privind remedierea situațiilor constatate și implementarea recomandărilor din Raportul de audit.

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE


Recomandarea: 2.4. Ministerului Economiei și Agenției Proprietății Publice, 2.4.2. pentru elaborarea unui concept strategic cu privire la participația statului în economie și a documentelor de politici publice în domeniul administrării corporative a întreprinderilor de stat și a societăților comerciale cu capital public, orientate spre definirea ramurilor economiei naționale, obiectivelor și principiilor de intervenție la nivel statal.

Autoritatea:MINISTERUL ECONOMIEI


Recomandarea: 2.4. Ministerului Economiei și Agenției Proprietății Publice, 2.4.2. pentru elaborarea unui concept strategic cu privire la participația statului în economie și a documentelor de politici publice în domeniul administrării corporative a întreprinderilor de stat și a societăților comerciale cu capital public, orientate spre definirea ramurilor economiei naționale, obiectivelor și principiilor de intervenție la nivel statal.

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE


Recomandarea: 2.5. Ministerului Justiției, pentru luare de atitudine, și se recomandă să dispună efectuarea controalelor pentru investigarea informațiilor cu privire la activitatea administratorilor autorizați, expuse în paragrafele nr.4.2.6. și nr.4.2.7. din Raportul de audit.

Autoritatea:MINISTERUL JUSTIŢIEI


Recomandarea: 2.6. Ministerului Finanțelor, pentru luare de atitudine, și se recomandă să elaboreze și să pună în aplicare normele speciale cu privire la modul de ținere, de către fondator și întreprinderea gestionară, a evidenței contabile a bunurilor proprietate publică ale domeniului public transmise întreprinderii în administrare.

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR


Recomandarea: 2.7. Ministerului Justiției, în conlucrare cu Agenția Proprietății Publice, se recomandă elaborarea și promovarea modificărilor în cadrul normativ privind desemnarea în baza procurii a reprezentanților debitorului în proces de insolvabilitate a întreprinderilor de stat;

Autoritatea:MINISTERUL JUSTIŢIEI


Recomandarea: 2.7. Ministerului Justiției, în conlucrare cu Agenția Proprietății Publice, se recomandă elaborarea și promovarea modificărilor în cadrul normativ privind desemnarea în baza procurii a reprezentanților debitorului în proces de insolvabilitate a întreprinderilor de stat.

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE


Recomandarea: 2.8. Ministerului Justiției, în conlucrare cu Ministerul Economiei, se recomandă întreprinderea măsurilor de urgență pentru elaborarea și prezentarea, spre aprobare, către Guvern a conceptului Registrului cauzelor de insolvabilitate.

Autoritatea:MINISTERUL JUSTIŢIEI


Recomandarea: 2.8. Ministerului Justiției, în conlucrare cu Ministerul Economiei, se recomandă întreprinderea măsurilor de urgență pentru elaborarea și prezentarea, spre aprobare, către Guvern a conceptului Registrului cauzelor de insolvabilitate.

Autoritatea:MINISTERUL ECONOMIEI


Recomandarea: 2.9. Ministerului Economiei, în conlucrare cu Ministerul Finanțelor, se recomandă, în limitele competențelor atribuite, să revadă termenul de valabilitate și să determine data de încetare a efectului juridic al Acordurilor-memorandum încheiate între Consiliul Creditorilor și S.A. „Centrala Electrică de Termoficare nr.1” și S.A. „Centrala Electrică de Termoficare nr.2”, în anul 1999.

Autoritatea:MINISTERUL ECONOMIEI


Recomandarea: 2.9. Ministerului Economiei, în conlucrare cu Ministerul Finanțelor, se recomandă, în limitele competențelor atribuite, să revadă termenul de valabilitate și să determine data de încetare a efectului juridic al Acordurilor-memorandum încheiate între Consiliul Creditorilor și S.A. „Centrala Electrică de Termoficare nr.1” și S.A. „Centrala Electrică de Termoficare nr.2”, în anul 1999.

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR


Recomandarea: 2.10. Ministerului Finanțelor, în conlucrare cu Ministerul Economiei și Agenția Proprietății Publice, se recomandă reglementarea modului de aplicare, evidență, raportare și încasare a plăților pentru folosirea terenurilor publice aferente obiectivelor private.

Autoritatea:MINISTERUL FINANŢELOR


Recomandarea: 2.10. Ministerului Finanțelor, în conlucrare cu Ministerul Economiei și Agenția Proprietății Publice, se recomandă reglementarea modului de aplicare, evidență, raportare și încasare a plăților pentru folosirea terenurilor publice aferente obiectivelor private.

Autoritatea:MINISTERUL ECONOMIEI


Recomandarea: 2.10. Ministerului Finanțelor, în conlucrare cu Ministerul Economiei și Agenția Proprietății Publice, se recomandă reglementarea modului de aplicare, evidență, raportare și încasare a plăților pentru folosirea terenurilor publice aferente obiectivelor private.

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE


Recomandarea: 2.11. Serviciului Fiscal de Stat, pentru luare de atitudine, și se recomandă să reia monitorizarea respectării clauzelor Acordurilor-memorandum încheiate între Consiliul Creditorilor și S.A. „Centrala Electrică de Termoficare nr.1” și S.A. „Centrala Electrică de Termoficare nr.2”, în anul 1999.

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat


Recomandarea: 2.12. Agenției Servicii Publice, în conlucrare cu Serviciul Fiscal de Stat și Agenția Proprietății Publice, pentru luare de atitudine, și se recomandă întreprinderea acțiunilor privind elaborarea și promovarea modificărilor cadrului normativ în vederea instituirii unei proceduri speciale pentru radierea din Registrul de Stat al Unităților de Drept a întreprinderilor de stat înregistrate fără indicarea codului fiscal/excluse din Registrul fiscal, sau ai căror fondatori nu există.

Autoritatea:Serviciul Fiscal de Stat


Recomandarea: 2.12. Agenției Servicii Publice, în conlucrare cu Serviciul Fiscal de Stat și Agenția Proprietății Publice, pentru luare de atitudine, și se recomandă întreprinderea acțiunilor privind elaborarea și promovarea modificărilor cadrului normativ în vederea instituirii unei proceduri speciale pentru radierea din Registrul de Stat al Unităților de Drept a întreprinderilor de stat înregistrate fără indicarea codului fiscal/excluse din Registrul fiscal, sau ai căror fondatori nu există.

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE


Recomandarea: 2.13. Agenției Proprietății Publice și Agenției Servicii Publice, pentru coroborarea acțiunilor din Programul de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică, pentru anii 2019–2023 și din Proiectul de Înregistrare și Evaluare Funciară, care se realizează în baza Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare, sub aspectul realizării acestora în termenele stabilite.

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE


Recomandarea: 20. Să implementeze recomandările auditurilor anterioare reiterate în cadrul actualei misiuni de audit, după cum urmează: 20.2. Recomandările nr. 1; 2; 2.5; 2.6; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12 din Hotărârea nr. 41 din 29 iulie 2020 cu privire la Raportul auditului performanței „Mecanismele existente asigură gestionarea eficientă a terenurilor agricole proprietate publică?”. Recomandarea nr. 1. Să elaboreze propuneri de expunere a Legii nr. 668/1995 într-o redacție nouă, cu publicarea în format nou a Listei terenurilor agricole proprietate publică (subcapitolele 4.1.1. și 4.1.2.).

Autoritatea:AGENŢIA PROPRIETĂŢII PUBLICE


Recomandarea: 2.12. Agenției Servicii Publice, în conlucrare cu Serviciul Fiscal de Stat și Agenția Proprietății Publice, pentru luare de atitudine, și se recomandă întreprinderea acțiunilor privind elaborarea și promovarea modificărilor cadrului normativ în vederea instituirii unei proceduri speciale pentru radierea din Registrul de Stat al Unităților de Drept a întreprinderilor de stat înregistrate fără indicarea codului fiscal/excluse din Registrul fiscal, sau ai căror fondatori nu există.

Autoritatea:AGENȚIA SERVICII PUBLICE


Recomandarea: 2.13. Agenției Proprietății Publice și Agenției Servicii Publice, pentru coroborarea acțiunilor din Programul de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică, pentru anii 2019–2023 și din Proiectul de Înregistrare și Evaluare Funciară, care se realizează în baza Acordului de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare, sub aspectul realizării acestora în termenele stabilite.

Autoritatea:AGENȚIA SERVICII PUBLICE


reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY