Обновлено: Четверг, 20 Июнь 2024
Счетная палата Республики Молдова
RO RU EN

Постановление №49 от 2 сентября 2022 года ьпо Отчету аудита финансовой отчетности Проекта „Реформа образования в Молдове”, составленной по состоянию на 31 декабря 2021 года

Nr. 49 din 02.09.2022
Главная | АУДИТОРСКИЕ ОТЧЕТЫ
Recomandarea: 2.4. Ministerului Educației și Cercetării, pentru luare de atitudine, și respectiv: 2.4.1. asigurarea implementării recomandărilor cuprinse în Raportul de audit și respectarea termenelor de încheiere a activităților stabilite în Acordul de finanțare dintre Republica Moldova și Asociația Internațională pentru Dezvoltare privind realizarea Proiectului „Reforma învățământului în Moldova” din 07.02.2013.

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 23.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MEC nr.08-09/1308 din 20.03.2023. Ministerul Educaţiei şi Cercetării transmite anexat informaţia cu privire la măsurile întreprinse întru asigurarea implementării cerinţelor/recomandărilor înaintate de Curtea de Conturi prin Hotărârea nr. 49 din 02.09.2022 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale Proiectului "Reforma învăţuniînlului în Moldova" încheiate la 31 decembrie 2021. Raspuns MEC 20.03.2023 HCC 49 2022.pdf

Recomandarea: 2.4.2. în comun cu Biroul de țară al Băncii Mondiale în Republica Moldova, să examineze situațiile ce țin de admiterea cheltuielilor neeligibile de către Instituția Publică Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, cu asigurarea restabilirii acestora până la finalizarea Proiectului.

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 23.03.2023

Recomandarea: 2.5. Instituției Publice Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, pentru luare de atitudine și asigurarea implementării recomandărilor cuprinse în Raportul de audit.

Autoritatea:Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală

Termen implementare: 23.03.2023

Recomandarea: 8.1. să asigure corectitudinea executării cheltuielilor aferente Proiectului „Reforma învățământului în Moldova”, provenite din finanțare externă, în corespundere cu necesitățile reale.

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 23.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MEC nr.08-09/1308 din 20.03.2023. Ministerul Educaţiei şi Cercetării monitorizează planificarea activităţilor necesare implementării Proiectului Reformei învăţământului în Moldova şi bugetarea resurselor financiare pentru aceste activităţi, cu perioade concrete de implementare. Monitorizează implementarea eficientă a activităţilor proiectului şi vine cu propuneri de ajustare a bugetului, la necesitate, cu termenii noi de implementare a activităţilor proiectului, în cazul modificării lor. Raspuns MEC 20.03.2023 HCC 49 2022.pdf

Recomandarea: 8.2. să intensifice activitățile de control și de monitorizare în vederea valorificării eficiente și conforme a resurselor financiare aferente cheltuielilor operaționale la Componenta A.2, gestionată de Instituția Publică Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală , inclusiv privind stabilirea cuantumului și limitelor remunerării consultanților, în strictă corespundere cu documentele Proiectului.

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 23.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MEC nr.08-09/1308 din 20.03.2023. Ministerul Educaţiei şi Cercetării a creat grupul de lucru, conform Acordul de Implementare semnat între Minister şi Oficiul Naţional de Dezvoltare Regională şi Locală (ONDRL) pentru coordonarea implementării Componentei A2 a proiectului. Acest grup monitoriza implementarea acestei componente, de care este responsabil ONDRL. Acest grup, după necesitate, se întruneşte cel puţin odată în semestru unde se analizează implementarea activităţilor acestei componente cu respectarea tuturor cerinţelor stipulate în acordul de finanţare. Raspuns MEC 20.03.2023 HCC 49 2022.pdf

Recomandarea: 8.3. să întreprindă măsuri eficiente pentru supravegherea activităților la încheierea perioadei de implementare a Proiectului, inclusiv respectarea normelor aferente înregistrării evidenței/raportării conforme a valorii rezultatelor Proiectului și ale procesului de primire-predare a bunurilor procurate (laptopuri, echipamentul specializat, echipament pentru laboratoarele școlare etc.) și lucrărilor achiziționate în cadrul acestuia, în vederea transmiterii către comunitățile beneficiare.

Autoritatea:Ministerul Educației și Cercetării

Termen implementare: 23.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MEC nr.08-09/1308 din 20.03.2023. Ministerul Educaţiei şi Cercetării monitorizează permanent realizarea activităţilor proiectului cu respectarea termenilor contractelor. înregistrarea corectă a bunurilor şi lucrărilor, precum şi transmiterea lor beneficiarilor. A întreprins toate măsurile ca în termen să fie întocmite proiectele Hotărârii de Guvern în scopul transmiterii echipamentelor procurate din contul Proiectului beneficiarilor selectaţi. Raspuns MEC 20.03.2023 HCC 49 2022.pdf

Recomandarea: 8.4. să asigure un control riguros asupra realizării activităților în cadrul procesului de implementare a Proiectului, în strictă conformitate cu documentația de Proiect.

Autoritatea:Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală

Termen implementare: 23.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MEC nr.08-09/1308 din 20.03.2023.
1. Realizarea activităţilor în cadrul procesului de implementare a Proiectului este efectuată în strictă conformitate cu documentaţia de Proiect.
2. Cererile de efectuare a plăţilor sunt verificate si contrapuse cu datele acordului de grant şi contractele de achiziţii. Raspuns MEC 20.03.2023 HCC 49 2022.pdf

Recomandarea: 8.5. să asigure corectitudinea cheltuielilor operaționale aprobate la Componenta A.2 finanțate din contul resurselor financiare externe.

Autoritatea:Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală

Termen implementare: 23.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MEC nr.08-09/1308 din 20.03.2023. 1. Cheltuielile operaţionale sunt executate conform manualului operaţional.
2. La data de 23.02.2022 au foste restituite către Banca Mondială cheltuielile operaţionale neeligibile în valoare de 79134,30 Dolari SUA.
3. In anul 2022 a fost achitat mimai expertul de mediu si unele cheltuieli strict necesare pentru implementarea cu succes a proiectului ( combustibil, tonere, hârtie..). Raspuns MEC 20.03.2023 HCC 49 2022.pdf

Recomandarea: 8.6. să efectueze inventarierea lucrărilor de renovare finanțate din Proiect, cu actualizarea informațiilor contabile, și să asigure respectarea procesului de transmitere-primire a investițiilor către comunitățile beneficiare.

Autoritatea:Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală

Termen implementare: 23.03.2023
Răspunsul autorității:
Scrisoarea MEC nr.08-09/1308 din 20.03.2023.
1. A fost efectuată inventarierea tuturor lucrărilor de renovare finanţate din Proiect.
2. Toate subproieclele sunt finalizate şi întocmite acte de transmitere a costului subproiectelor către beneficiari.
3. În evidenţa contabilă au fost reflectate toate plăţile şi trecerea la cheltuieli cu titlu gratuit a transmiterii costului subproiectelor către beneficiari.
Soldul creditului neutizat în valoare de 141902,74 $ a fost restituit către Banca Mondială. Raspuns MEC 20.03.2023 HCC 49 2022.pdf

Recomandarea: 2.4.2. în comun cu Biroul de țară al Băncii Mondiale în Republica Moldova, să examineze situațiile ce țin de admiterea cheltuielilor neeligibile de către Instituția Publică Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, cu asigurarea restabilirii acestora până la finalizarea Proiectului;

Autoritatea:Oficiului Băncii Mondiale din Republica Moldova

Termen implementare: 23.03.2023

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY