Actualizat: Marți, 16 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Seminarul Grupului de lucru EUROSAI privind auditul gestiunii deșeurilor

  • 03.05.2011
  • 1236
În Oslo, Norvegia, în zilele de 3-4 mai 2011, are loc Seminarul Grupului de lucru EUROSAI privind auditul mediului(EUROSAI WGEA),  avînd ca temă auditul gestiunii deșeurilor cu accent pe schimbul de experienţă şi schimbul de cunoştinţe.
Grupul de lucru privind auditul  mediului a fost înfiinţat cu ocazia  Congresului ce a avut loc la Paris, în iunie 1999. Acest grup este prezidat de către ISA a Norvegiei, care a preluat președinția de la ISA  a Poloniei în cadrul Congresul VII  EUROSAI  (iunie 2008). EUROSAI  WGEA a adoptat viziunea  INTOSAI  WGEA.  
EUROSAI  WGEA  şi membrii săi împărtăşesc angajamentul de a utiliza auditul din sectorul public în vederea oferirii de informații  pentru generaţiile viitoare,  prin îmbunătăţirea gestionării resurselor naturale şi a mediului, precum şi sănătatea şi prosperitatea oamenilor din Europa.
 Viziunea  EUROSAI  WGEA  este de a îmbunătăţi gestionarea resurselor naturale şi a mediului în fiecare ţară reprezentată în cadrul Grupului de lucru şi pentru a face din Europa un loc de frunte în domeniul utilizării eficiente a resurselor naturale şi buna gestionare a mediului în sectorul public. Prin activităţile sale, EUROSAI WGEA urmăreşte să promoveze un spirit de cooperare bazat pe integritate, comunicare deschisă şi excelenţă profesională.
În vederea realizării viziunii sale, EUROSAI WGEA încurajează instituțiile supreme de audit europene să acţioneze pentru a realiza următoarele cinci obiective strategice :
 1. Facilitarea auditelor concomitente sau coordonate de mediu de către ISA din Europa.
2. Încurajarea ISA din Europa de a iniţia şi implementa auditul în domeniul schimbărilor climatice.
3. Dezvoltarea metodologiei în zona de audit al mediului şi consolidarea capacității instituționale a  ISA din Europa în ceea ce priveşte noua metodologie de audit al mediului.
4. Identificarea şi dezvoltarea practicilor corespunzătoare de guvernare şi a structurilor organizaţionale pentru a asigura funcţionarea continuă şi eficientă a  EUROSAI WGEA.
 5. Stabilirea coordonării eficiente în domeniul auditelor  de mediu între Grupul de lucru EUROSAI  și Grupul de lucru INTOSAI,  precum şi cu alte organizaţii și instituții relevante. 
In prezent,  EUROSAI WGEA  numără  44  de ISA  din cele  50 membre ale   EUROSAI, inclusiv Curtea de Conturi a Republicii Moldova, ceea ce reprezintă 88 % din numărul total al membrilor EUROSAI.
Discuțiile din cadrul seminarului  de la Oslo se vor axa pe  auditul gestionării deșeurilor în general și pe auditul gestionării deșeurilor periculoase, radioactive și medicale, care vor contribui la schimbul de cunoştinţe şi experienţă în domeniul auditului gestionării deşeurilor. De asemenea, se va lua în dezbatere și tema privind viitorul  energiei nucleare în Europa.
Reprezentantul Curții de Conturi a Republicii Moldova, controlorul superior de stat/auditorul public Olesea Djurenco, va prezenta în cadrul seminarului raportul  "Îmbunătăţirea reglementărilor în gestionarea şi eliminarea deşeurilor solide în Republica Moldova".
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY