Actualizat: Marți, 16 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Raportul auditului regularităţii resurselor financiare publice la Comisia Naţională a Pieţei Financiare pe anul 2010

  • 19.04.2011
  • 883
La 19.04.2011, Curtea de Conturi a examinat în şedinţa Plenului Curţii de Conturi a Republicii Moldova Raportul auditului regularităţii resurselor financiare publice la Comisia Naţională a Pieţei Financiare pe anul 2010.
Scopul auditului a constat în oferirea unei asigurări rezonabile referitor la faptul că raportul financiar al Comisiei Naționale a Pieței Financiare pe anul 2010, în toate aspectele semnificative, oferă o imagine reală şi fidelă asupra situaţiilor financiare şi patrimoniale, iar utilizarea mijloacelor alocate de la bugetul de stat, precum şi operaţiunile financiare efectuate sînt corecte şi conforme prevederilor legale.
 Auditul a constatat următoarele: Comisia Naţională a Pieţei Financiare a admis unele nereguli care indică necesitatea consolidării managementului financiar și controlului intern, care au condiționat:
-    Se menționează că CNPF  nu dispune de Titlu de autentificare a drepturilor
deținătorului de teren, iar terenul transmis în folosinţă, nu este evaluat şi reflectat în evidenţa contabilă. Nu este delimitat hotarul terenului aferent imobilelor din str. V. Alecsandri nr.115 și bd. Ștefan cel Mare și Sfînt nr.77.
-     Abaterile constatate la organizarea evidenței contabile au creat situații de documentare neregulamentară a faptelor economice, de eliberare a avansurilor spre decontare, de trecere la cheltuieli a unor bunuri și excludere din bilanţ în lipsa documentelor justificative.
   În cadrul ședinței au fost examinate aceste constatări și s-a concluzionat ca părțile auditate vor înlătura neajunsurile depistate de către auditorii Curții de Conturi, iar hotărîrea Curții de Conturi pe marginea Raportului menționat va fi publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova în termen de 15 zile.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY