Actualizat: Luni, 24 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Rezultatele primei evaluări internaționale a Curții de Conturi, prezentate Parlamentului

  • 05.10.2022
  • 2461

”Efectuarea evaluării internaționale ”peer review” demonstrează că Curtea de Conturi a Republicii Moldova face totul pentru a fi cea mai de încredere, profesionistă și relevantă instituție pentru țara sa”, a remarcat dl Miloslav Kala, Președintele Organizației Europene a Instituțiilor Supreme de Audit (EUROSAI), în mesajul video adresat practicanților la ședința de prezentare a raportului de evaluare internațională.

Evenimentul a fost organizat la data de 4 octombrie curent în incinta Parlamentului Republicii Moldova și a întrunit reprezentanții Comisiei de control al finanțelor publice (CCFP), echipa de evaluatori, oficiali de la Comisia Europeană și Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, precum și echipa Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM).

Constatările și recomandările evaluării internaționale au fost prezentate de dl Alastair Swarbrick și dna Inguna Sudraba, experți SIGMA - inițiativa comună a Comisiei Europene și Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD). Potrivit evaluatorilor, rezultatul ”peer review” demonstrează că CCRM a întreprins activități în dezvoltarea practicilor pentru a răspunde așteptărilor standardelor internaționale de profil  pentru a edifica o instituție independentă și credibilă.

„Unul din domeniile importante pentru îmbunătățire este sporirea nivelului de implementare a recomandărilor Curții de Conturi, domeniu care nu depinde de instituția supremă de audit ci necesită implicarea activă a Guvernului, a entităților auditate și a societății civile, pentru a spori responsabilitatea în sectorul public”, a constatat dl Swarbrick în contextul prezentării constatărilor raportului.

„Curtea de Conturi a transpus în practică toate aranjamentele relevante ce țin de management și guvernare, pentru a avea o activitate eficientă soldată cu rezultate scontate”, a declarat dna Sudraba în cadrul prezentării evaluării pe aspecte ce și de guvernarea și managementul instituției.

„Noi am oferit suportul necesar pentru consolidarea Curții de Conturi, am așteptat rezultate bune și le-am obținut. Suntem foarte satisfăcuți de progresul și realizările Curții de Conturi, care s-a remarcat drept o instituție supremă de audit credibilă și cu o reputație bună în cadrul sistemului european”, a menționat în cadrul ședinței dl Luca Oriani Vieyra, reprezentantul  Directoratul General pentru Vecinătate și Extindere (DG NEAR) al Comisiei Europene.

„Președintele Curții de Conturi are deplina noastră încredere și suport, iar Parlamentul și Guvernul trebuie să facă mai multe pentru a oferi resursele necesare Curții de Conturi, pentru ca instituția să fie gardianul gestionării finanțelor publice, sporind astfel încrederea cetățenilor în instituțiile statului”, a adăugat oficialul european.

Dna Tatiana Cunețchi, Președinta Comisiei de Control al finanțelor publice a remarcat în cadrul ședinței că efectele pozitive ale tandemului dintre Comisia parlamentară de profil și Curtea de Conturi au impact vizibil asupra legalității, conformității, economicității și eficienței utilizării resurselor financiare publice și a patrimoniului public.

În finalul discuțiilor, dl Marian Lupu, Președintele Curții de Conturi a menționat că concluziile și recomandările evaluări internaționale trasează prioritățile instituției supreme de audit pentru ajustarea activității la cerințele standardelor internaționale de profil, în contextul viitoarelor linii directoare pentru negocierile de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, în special, ale Capitolului 32, care se referă inclusiv și la auditul public extern. În urătoarele luni, în baza recomandărilor evaluatorilor vor fi elaborate proiectele de amendamente la legislația din domeniu și prezentate Comisiei de control al finanțelor publice, a concluzionat Președintele Curții de Conturi.

Menționăm că exercițiul de evaluare internațională a fost efectuat la solicitarea și inițiativa CCRM, în perioada anilor 2020-2022 de un grup de experți internaționali condus de SIGMA. Scopul exercițiului a fost de a evalua situația actuală pe un șir de dimensiuni strategice, precum: independență și cadrul legal; guvernanță; audit financiar: proces și calitate, raportarea și obținerea rezultatelor; precum și relațiile cu părțile interesate. Ca urmare, a fost produs Raportul de evaluare internațională, care conține constatări și recomandări pentru a spori performanța instituției supreme de audit pe dimensiunile analizate și de a ajusta cadrul normativ-legal în contextul Agendei europene a Republicii Moldova.

Raportul de evaluare internațională „peer review” este publicat pe pagina oficială a Curții de Conturi și poate fi accesat AICI.

Mesajul de felicitare a dlui Miloslav Kala_traducere

 
 
 

 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY