Actualizat: Duminică, 26 Iunie 2022
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Rezultatele auditului rapoartelor BASS și FAOAM, examinate în ședința Comisiei parlamentare

  • 15.06.2022
  • 266

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), la data de 15 iunie curent, a prezentat în cadrul ședinței Comisiei de control al finanțelor publice (CCFP), Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) în anul 2021 și Raportul auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală (FAOAM) în anul 2021. În cadrul aceleiași ședințe, au fost examinate și Rapoartele Guvernului privind executarea BASS și FAOAM, prezentate de eintități, care au constituit obiectul auditului CCRM.

Principalele constatări de audit au fost puse în discuție de Marina Covali, membru al CCRM, precum și de responsabilii de audit.

Cu referire la raportul de audit financiar asupra raportului Guvernului privind executarea BASS în anul 2021, Curtea de Conturi a constatat că  raportul Guvernului, sub toate aspectele semnificative, oferă o imagine corectă și fidelă, și nu conține denaturări cauzate de fraude sau erori. Totodată, au fost înaintate un șir de recomandări, în special, adresate Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS), care realizează politica statului în domeniul asigurărilor sociale.

Potrivi raportului, în anul 2021 politicile statului au asigurat stabilirea și plata prestațiilor sociale pentru 2 376 185 de beneficiari. În cadrul auditului Curtea de Conturi a acordat atenție veniturilor din contribuții și celor din transferuri de la bugetul de stat, care au însumat mai mult de 27 miliarde lei. De asemenea, au fost auditate cele mai semnificative cheltuieli care, preponderent, au fost utilizate pentru acordarea prestațiilor sociale, în sumă de 26,7 miliarde lei. Astfel, auditul a cuprins întreg procesul sistemic realizat în cadrul acestui buget, unde au fost orientate cele mai semnificative mijloace bănești.

Concomitent, o atenție sporită a fost acordată  evaluării  coraportului dintre cheltuielile bugetului și necesitățile sau veniturile cetățenilor, care sunt beneficiari ai mijloacelor financiare.  De asemenea, a fost evaluat impactul implementării recomandărilor înaintate anterior de Curtea de Conturi.

În cadrul discuțiilor a fost remarcată importanța executării calitative a BASS, deoarece acesta este orientat și destinat cetățeanului. Statul, prin politicile și programele sale, trebuie să realizeze cât mai eficient asigurarea diferitelor riscuri survenite pe parcursul vieții umane, cum ar fi bătrânețea sau boala.

De asemenea, în cadrul ședinței de astăzi auditorii CCRM au prezentat rezultatele raportului auditului financiar al Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2021.

Sistemul Fondurilor de asigurări în medicină este gestionat de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM), care este unicul administrator al acestui buget semnificativ valoric. Indicatorii de venituri și cheltuieli în anul 2021 au constituit circa 11 miliarde 500 milioane lei. Misiunea de audit a evaluat atât indicatorii semnificativi valoric la nivelul Raportului Guvernului, cât și aspectele calitative, care sunt conferite de relevanța serviciilor medicale acordate cetățenilor.

Și în acest caz, auditul a constatat că raportul oferă o imagine reală și fidelă privind executarea acestora în anul 2021, fiind întocmit în conformitate cu cadrul de raportare aplicabil, concomitent fiind înaintate recomandări, menite să îmbunătățească domeniul auditat. Aspectele problematice, menționate de auditori se referă la procesul de contractare și raportare a serviciilor medicale primare, de prescriere a investigațiilor necesare la stabilirea diagnosticului, de utilizare a în sistemul informațional automatizat „Medicamente compensate”, de acordare a serviciilor de asistența medicală urgentă prespitalicească, de realizare a serviciilor prin programele speciale etc.

Membrii Comisiei de control al finanțelor publice au menționat pozitiv activitatea auditorilor Curții de Conturi și au remarcat importanța constatărilor și recomandărilor elaborate.

 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY