Actualizat: Vineri, 19 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Rezultatele a două Rapoarte de audit au fost prezentate de Curtea de Conturi în Comisia parlamentară

  • 15.03.2023
  • 1953

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat astăzi, 15 martie, în cadrul Comisiei de control al finanțelor publice două Rapoarte de audit: Raportul auditului performanței privind modul de gestionare a produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților prin prisma garantării siguranței produselor alimentare de origine vegetală și Raportul auditului conformității administrării și gestionării corpurilor de apă de suprafață, zonelor de protecție, terenului fondului apelor și construcțiilor hidrotehnice aferente acestora.

Tatiana Șevciuc, membră a CCRM a relatat Comisiei parlamentare despre rezultatele și constatările auditului care au stat la baza formulării concluziilor generale, precum și a recomandărilor înaintate.

Auditorii CCRM au menționat că autoritățile responsabile, prin mecanismul  de gestiune a produselor de uz fitosanitar și fertilizanți (PUFF) existent la momentul actual, nu pot garanta pe deplin inofensivitatea PUFF în produsele alimentare de origine vegetală.

Auditul a identificat numeroase deficiențe ale modului în care sunt gestionate produsele de uz fitosanitar și fertilizanții, riscul de afectare a sănătății populației și mediului ambiant fiind semnificativ.

Utilizarea produselor de uz fitosanitar și a fertilizanților joacă un rol important în producția agricolă a Republicii Moldova prin menținerea sănătății plantelor, prin prevenirea distrugerii lor din cauza bolii și al infectării și contribuirea la creșterea și dezvoltarea lor. Cu toate acestea, pesticidele și fertilizanții administrați incorect culturilor pot intra în sol și în apele de suprafață prin dizolvare și scurgere și pot pătrunde și în apele subterane, cu riscul de a afecta negativ speciile ne-țintă, atât în ecosistemele terestre, cât și în cele acvatice.

Participanții la ședință au menționat că procesul de gestiune a PUFF este afectat de numeroase deficiențe a căror remediere este solicitată în termini proximi. Or, admiterea în continuare a neregulilor identificate, a lacunelor normative și procedurale vor contribui și mai mult la deteriorarea  capacității statului de a garanta siguranța plantelor, a mediului ambiant și ulterior a sănătății umane.

Cu referire la cel de-al doilea Raport al auditului conformității administrării și gestionării corpurilor de apă de suprafață, zonelor de protecție, terenului fondului apelor și construcțiilor hidrotehnice aferente acestora, CCRM a subliniat cele mai relevante constatări. 

Curtea de Conturi a ajuns la concluzia că mecanismele noi de exploatare a corpurilor de apă de suprafață, zonelor de protecție, terenului fondului apelor și construcțiilor hidrotehnice aferente acestora trebuie să devină mai prompte, iar cele existente urmează să fie dezvoltate în continuare.

Evaluarea situației reale privind numărul lacurilor de acumulare și iazurilor, existente în Republica Moldova, a atestat divergențe semnificative în datele deținute de diferite structuri implicate în gestionarea terenurilor fondului apelor. Această situație se datorează lipsei unei baze de date unice, care să conțină informația privind numărul lacurilor de acumulare și iazurilor, pentru a asigura gestionarea conformă a acestora, precum și protecția resurselor de apă din țară. Mai mult ca atât, starea tehnică a unor construcții hidrotehnice prezintă pericol cauzat de: starea avariată a barajelor, lipsa sau nefuncționalitatea instalațiilor de regularizare și de evacuare a apei precum și înnămolirea deversoarelor de evacuare a apei.

Republica Moldova dispune de un cadru funcțional, dar limitat, de administrare și gestionare a terenurilor fondul apelor. Neexecutarea pe parcursul mai multor ani a măsurilor pentru delimitarea și stabilirea clară a drepturilor și responsabilităților privitor la terenurile fondului apelor și construcțiilor hidrotehnice ca un bun indivizibil, împiedică gestionarea conformă și rațională a lacurilor de acumulare și iazurilor.

În acest context, președinta Comisiei de control al finanțelor publice, Tatiana Cunețchi, a solicitat entităților responsabile să țină cont de recomandările auditului, pentru a înlătura deficiențele constatate și a atinge un impact pozitiv pentru societate.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY