Actualizat: Vineri, 14 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Rapoartele auditului rapoartelor financiare ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și a ministerelor nou create au fost audiate în Comisia de profil

  • 21.12.2022
  • 1601

Comisia de control al finanțelor publice (CCFP) a examinat, la data de 21 decembrie curent, Rapoartele auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, precum și a ministerelor nou create - Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) și Ministerul Mediului (MM), încheiate la 31 decembrie.

Constatările și recomandările de audit au fost puse în discuție de Tatiana Șevciuc, membră a Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), precum și de responsabilii de audit.

În contextul auditurilor, Curtea de Conturi a emis opinie cu rezerve asupra rapoartelor financiare ale MADRM, care, sub toate aspectele semnificative, cu unele excepții, oferă o imagine corectă și fidelă, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil. Aspectele care au stat la baza opiniei pentru MADRM au afectat și opinia pentru ministerele succesori de drepturi și obligații.

Opinia cu rezerve a fost emisă în baza următoarelor deficiențe:

  • neexcluderea din evidența contabilă a cotelor-părți în capitalul social a 2 întreprinderi de stat amplasate peste hotare în valoare de 25,7 mil. lei,  precum și a valorii cotei sociale a unei întreprinderi de stat, în mărime de 20,5 mil. lei, care a fost lichidată și radiată din Registrul de stat al unităților de drept în anul 2021;
  • transmiterea neregulamentară, cu titlu gratuit, colegiilor și centrelor de excelență, care au trecut la autogestiune în rezultatul  reformei din anul 2018,  a cotei-părți în valoare de 247,5 mil. lei,  formată din bunurile imobile proprietate publică;
  • auditul a fost limitat în obținerea unei asigurări rezonabile privind fidelitatea și veridicitatea valorii raportate a componenței capitalului social în întreprinderile de stat și societățile pe acțiuni în valoare de 579,58 mil. lei

De asemenea, auditul a remarcat deficiențe la capitolul „Terenuri”:

  • Ministerul nu a evaluat și nu a contabilizat valoarea a 31 de loturi de teren, cu suprafața de 698,16 ha în mărime de 112,84 mil. lei;
  • a fost înregistrată neregulamentar în evidența contabilă a valorii a 57 de loturi de teren, cu suprafața totală de 1669,3 ha, deși acestea aparțin persoanelor terțe;
  • nu au fost aplicate prevederile regulamentare, fiind admise contabilizarea a 9 loturi de teren cu suprafața de 1668,73 ha în valoare de 57,13 mil. lei, primite în comodat de la Agenția Proprietății Publice.

Ca urmare a auditurilor, pentru remedierea deficiențelor depistate în cadrul misiuni de audit realizate la MAIA, au fost înaintate 26 de recomandări, iar către MM  au fost înaintate 27 de recomandări. Acestea se referă, în special, la corectarea iregularităților în procesul de transmitere a patrimoniului gestionat,  în cadrul reorganizării instituțiilor administrației publice centrale.

În acest context, președinta Comisiei de control al finanțelor publice, Tatiana Cunețchi, a solicitat entităților auditate să implementeze recomandările auditului, pentru ca pe viitor să fie atins efectul maxim pe care îl așteaptă societatea.

 

 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY