Actualizat: Luni, 20 Mai 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Nereguli la Primăria Chișinău // Curtea de Conturi constată management ineficient al banilor publici. Pierderile depășesc 5 mln. euro

Banii publici și patrimoniul municipiului Chișinău sunt gestionați ineficient, constată Curtea de Conturi care a prezentat Comisiei de control al finanțelor publice două rapoarte de audit pentru perioada 2018-2020. Auditul relevă abateri de la cadrul normativ și venituri ratate de peste 5 milioane de euro. Curtea de Conturi menționează că autoritățile capitalei au ignorat recomandările anterioare. Raportul de audit a fost expediat Președintelui R. Moldova, Parlamentului, Guvernului, Consiliului municipal Chișinău și primarului general al municipiului Chișinău, Procuraturii Generale.

Ignorarea constatărilor și recomandărilor Curții de Conturi, reflectate în Rapoartele precedente de audit, de către factorii de decizie din cadrul CMC și al PMC, ce țin de gestionarea patrimoniului municipal, eliberarea actelor permisive etc. duce la pierderea proprietății publice și la neîncasarea veniturilor în bugetul municipal, care au însumat cel puțin 5,3 milioane de euro sau 107,8 milioane de lei”, se menționează în raportul de audit.

Potrivit raportului de audit, autoritățile municipiului Chișinău continuă eliberarea autorizațiilor de construcții cu abateri de la cadrul normativ, iar evacuarea sau demolarea construcțiilor neautorizate se efectuează cu nereguli. Acest lucru creează premise pentru contestarea în instanță de către proprietarii bunurilor evacuate sau demolate și generează cheltuieli nerecuperabile din bugetul municipal, care, în perioada anilor 2018-2020, au însumat circa 6,36 milioane de lei sau 65,75 % din suma cheltuielilor suportate din bugetul municipal.

Procesele de vânzare-cumpărare și de privatizare a terenurilor de asemenea sunt afectate de neregularități, constată Curtea de Conturi.

Misiunea de audit a mai constatat că autoritățile municipale nu dispun de informație exhaustivă și veridică ce ține de indicatorii care stau la baza calculării veniturilor din taxele locale stabilite pe teritoriul municipiului Chișinău, ceea ce condiționează planificarea inadecvată a acestora. În anul 2020, numai din 3 taxe locale veniturile pasibile încasării au fost subestimate cu peste 11 milioane de lei.

Auditul a mai concluzionat că nu au fost efectuate monitorizarea și controlul periodic al activităților ce țin de furnizarea serviciului public prestat de către agenții economici pe rutele cu microbuze și în regim de taxi.

De asemenea, autoritățile municipale nu dețin informații exhaustive despre numărul agenților economici/persoanelor fizice care prestează servicii de taxi în municipiul Chișinău și nici informații veridice despre suprafața ocupată de parcări în capitală.

Auditul mai arată că Primăria municipiului Chișinău a suportat cheltuieli ineficiente în sumă totală de 5,67 milioane de lei, echivalentul comisioanelor achitate pentru nedebursarea în termenul prevăzut în contract a sumei creditelor contractate de la BEI și BERD pentru implementarea Proiectului de eficiență energetică și izolare termică a clădirilor publice și a blocurilor locative din capitală.

Managementul gestionării mijloacelor bugetare și patrimoniului municipiului Chișinău nu întrunește rigorile cadrului legal și se manifestă prin gestiunea și evidența necorespunzătoare a veniturilor, cheltuielilor și patrimoniului public. Auditul remarcă lipsa activităților de control eficiente instituite în cadrul procesului bugetar și gestionării patrimoniului, precum și responsabilitatea insuficientă a factorilor de decizie la exercitarea atribuțiilor funcționale, se arată în comunicatul Parlamentului.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY