Actualizat: Vineri, 14 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Modalităţile de colaborare între Curtea de Conturi şi Guvern

  • 17.09.2008
  • 1792

   ntr-o şedinţă convocată la Guvern, cu participarea dlui I. Dodon, prim-viceprim-ministru, ministru al economiei şi comerţului, dlui V. Stepaniuc, viceprim-ministru, dnei M. Durleşteanu, ministrul finanţelor, altor responsabili din Guvern sub conducerea dnei Z. Greceanîi, prim-ministrul Republicii Moldova, dna A. Popescu, Preşedintele Curţii de Conturi a prezentat un raport asupra celor mai importante probleme şi nereguli, constatate de Curtea de Conturi în rezultatul controalelor Curţii de Conturi efectuate în 2007 - 8 luni 2008, situaţia privind disciplina executorie a conducătorilor autorităţilor publice centrale, subordonate Guvernului faţă de hotărîrile Curţii de Conturi şi executarea obligatorie a acestora. Preşedintele Curţii de Conturi a prezentat propuneri de eficientizare a conlucrării Guvern-Curtea de Conturi în întreprinderea acţiunilor de responsabilizare asupra conducătorilor administrării mijloacelor financiare publice şi bunei gestionări a patrimoniului public, de promovare a reformei managementului financiar public, asigurînd consecvenţa reformei auditului intern cu cela a auditului extern, de instituire în cadrul Guvernului a unui sistem de raportare asupra modului de executare a cerinţelor şi recomandărilor Curţii de Conturi de către autorităţile publice centrale.
 Dna Zinaida Greceanîi, prim-ministru a apreciat drept oportună petrecerea unor astfel de întruniri, în susţinerea propunerilor prezentate de Curtea de Conturi, cît şi de membrii Guvernului, prezenţi la şedinţă. În încheierea şedinţei s-a decis:
a) numirea persoanei responsabile din Aparatul Guvernului, care va monitoriza permanent controlul executării hotărîrilor Curţii de Conturi de către autorităţile subordonate Guvernului;
b) crearea unui grup permanent de lucru pentru audierea Rapoartelor miniştrilor, altor executori de buget pe problemele din domeniu;
c) Guvernul va aproba o hotărîre vizînd realizarea recomandărilor şi cerinţelor, constatate în Raportul Curţii de Conturi privind modul de gestionare a resurselor financiare publice din exerciţiul bugetar 2007.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY