Actualizat: Luni, 15 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Ministerul Finanțelor și Curtea de Conturi a Republicii Moldova vor colabora în contextul reformei managementului finanțelor publice

Echipa de la Ministerul Finanțelor, condusă de ministra Veronica Sirețeanu și cea de la Curtea de Conturi, condusă de Petru Rotaru s-au întrunit într-o ședință de discuții privind definirea oportunităților de conlucrare în scopul impulsionării reformei managementului finanțelor publice și alinierii standardelor naționale de contabilitate în sectorul public la cele internaționale (IPSAS).

La întrevedere au participat și expertele Oficiului de Stat de Audit (OSA) al Letoniei, Lelde Dimante și Guna Grumina.

Dna Sirețeanu a salutat inițiativa Curții de Conturi și OSA al Letoniei de a susține procesele de reformare a domeniului, confirmând deschiderea Ministerului Finanțelor pentru conlucrarea în contextul implementării reformelor necesare.

“Ne dorim un sistem de planificare și executare a bugetului care să reflecte situația reală a activelor și pasivelor, racordat la practicele Uniunii Europene”, a menționat ministra Finanțelor.

În cadrul ședinței au fost prezentate acțiunile întreprinse de Ministerul Finanțelor, au fost identificate riscurile care pot afecta implementarea reformei și s-a discutat despre elaborarea unui plan de acțiuni în acest sens.

Expertele din Letonia au împărtășit bunele practici de elaborare a standardelor de contabilitate și de consolidare a rapoartelor financiare și au accentuat importanța îmbunătățirii sistemului de contabilitate și raportare financiară din sectorul public în conformitate cu standardele internaționale.

Republica Moldova trece printr-o etapă de dezvoltare strategică a managementului finanțelor publice, în vederea conformării la standardele internaționale de dezvoltare continuă și durabilă a evidenței și statisticii finanțelor publice. Ajustarea cadrului de contabilitate pentru sectorul bugetar este o sarcină foarte importantă, în contextul implementării agendei europene a Republicii Moldova.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY