Actualizat: Duminică, 23 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Evaluările externe confirmă credibilitatea și performanțele atinse de Curtea de Conturi

  • 23.02.2023
  • 1761

În ultimii ani, Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a fost supusă mai multor evaluări naționale și internaționale, unele din ele fiind lansate la solicitarea CCRM, iar altele - inițiate de diferite părți interesate, atât din țară, cât și din străinătate (Banca Mondială, Transparency International – Moldova, International Budget Partnership, Comisia Europeană, OECD, Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției etc).

Curtea de Conturi a manifestat deschidere și cooperare în aceste exerciții, deoarece evaluările generează beneficii și premise pentru perfecționarea în continuare a activității instituției. Aceste evaluări sunt de o importanță vitală pentru Curtea de Conturi, în contextul implementării obiectivelor strategice și trasării direcțiilor prioritare de activitate. Constatările și recomandările evaluatorilor oferă oportunitatea de a compara viziunea CCRM privind direcțiile strategice și opinia părților interesate în acest context, pentru a confirma abordările instituției supreme de audit și de a le ajusta, la necesitate.

Multitudinea de evaluări denotă, de asemenea, interesul societății civile, donatorilor și partenerilor de dezvoltare în calitatea activității Curții de Conturi și alinierea acesteia la standardele internaționale de profil - Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI.

În conformitate cu standardele internaționale INTOSAI-P 1, NTOSAI-P 12, INTOSAI-P 20, care trasează principiile instituției supreme de audit privind credibilitatea, responsabilitatea, transparența și informarea părților interesate, publicăm sumarul constatărilor principalelor evaluări și linkurile la documentele integrale.

 

  • Raportul  ”Calitatea auditurilor Curții de Conturi a Republicii Moldova: o revizuire a conformității cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit” (2019)

Scopul revizuirii efectuate de Banca Mondială (BM) a fost de a evalua calitatea auditurilor realizate de către ISA asupra proiectelor finanțate de BM, prin obiectivul de conformitate a auditului cu standardele internaționale ale INTOSAI, pentru a confirma încrederea în constatările formulate de ISA în cadrul auditării operațiunilor finanțate de către BM.

Astfel, capacitățile instituționale și organizaționale ale instituțiilor supreme de audit (ISA) au fost evaluate în următoarele domenii de evaluare: (1) independența ISA, (2) controlul calității, (3) planificarea, realizarea și raportarea auditurilor.

În raport Banca Mondială menționează că, metodologia de audit a CCRM corespunde standardelor INTOSAI, subliniind că, corespunderea cu standardele internaționale de audit este o componentă importantă a calității auditului și este absolut necesară în menținerea credibilității ISA. Concomitent, evaluarea recomandă CCRM să stabilească un sistem de îmbunătățiri continue prin dezvoltarea și implementarea unui proces sistematic robust, pentru a asigura ca lecțiile învățate din audituri și practică să fie identificate, înțelese, diseminate și încorporate în programele de studiu și dezvoltare, precum și în ghidurile și metodologia de audit.

Link: https://www.ccrm.md/ro/rapoarte-de-evaluare-3586.html 

 

  • Studiu (sondaj) ”Autoritățile publice centrale: opinii şi experiențe privind comunicarea cu Curtea de Conturi, profesionalismul, integritatea auditorilor şi implementarea recomandărilor Curții (2021)

În procesul de evaluare a Curții de Conturi prin prisma Sistemului Național de Integritate, ONG Transparency International – Moldova a efectuat un sondaj în autoritățile publice centrale auditate de către CCRM.  Scopul sondajului a fost de a analiza opiniile şi experienţele reprezentanţilor acestora despre comunicarea și relaţiile cu auditorii în timpul misiunilor de audit, comportamentul, profesionalismul şi integritatea auditorilor, precum şi implementarea recomandărilor Curţii de Conturi. Rezultatele sondajului demonstrează un tablou pozitiv pe aspectele incluse în studiu.

Link: https://www.ccrm.md/ro/rapoarte-de-evaluare-3586.html

Pe pagina Transparency International Moldova http://www.transparency.md/wp-content/uploads/2021/12/TI_Moldova_Sondaj_APC_Curtea_Conturi.pdf

 

  • Open Budget Survey (2022)

Cea de a 8-a ediție a Open Budget Survey (OBS), realizată de International Budget Partnership, cuprinde 120 de state. Republica Moldova participă oficial în cadrul OBS din anul 2017, fiind la cea de-a 3 ediție. Constatările și recomandările OBS se referă la aspecte  precum nivelul de participare a cetățenilor, transparența procesului bugetar și capacitatea de supravegherea  a bugetului, fiecare țară fiind punctată pe o scară de la 0 la 100 pe baza a 18 indicatori ponderați egal.

La indicatorul supravegherea bugetului, Republica Moldova a acumulat un scor comun de 63 din 100 posibile. O contribuție importantă la rezultatele acestui indicator îl are Curtea de Conturi, care a demonstrat un scor individual de 83 din 100 posibile. Rezultatul înregistrat de instituția supremă de audit a îmbunătățit semnificativ scorul comun pe țară. Experții au apreciat acest rezultat pozitiv, trend menținut de Curtea de Conturi pe parcursul tuturor sondajelor efectuate.

Link: https://www.ccrm.md/ro/rapoarte-de-evaluare-3586.html

Pe pagina Open Budget Survey https://internationalbudget.org/open-budget-survey/country-results/2021/moldova

 

  • Raport de evaluare a performanței cheltuielilor publice și a responsabilității financiare (2022)

Raportul a fost elaborat și publicat în iulie 2022 de echipa Băncii Mondiale în baza rezultatelor Evaluării Cheltuielilor Publice și Responsabilității Financiare (CPRF) a administrației centrale a Republicii Moldova. Scopul principal al evaluării CPRF 2021 a fost de a oferi Guvernului Republicii Moldova un diagnostic obiectiv și actualizat al performanței managementului financiar public la nivel național, bazat pe cea mai recentă metodologie CPRF recunoscută la nivel internațional.

Evaluarea performanței cheltuielilor publice și a responsabilității financiare a cuprins șapte piloni ai performanței managementului finanțelor publice: credibilitatea bugetului, transparența finanțelor publice, gestionarea activelor și pasivelor, strategia bugetară și bugetarea bazată pe politici, predictibilitatea și controlul în execuția bugetului, contabilitate și raportare, și control extern și audit. Fiecare indicator a fost evaluat conform scorului cuprins în dimensiuni de la A la D.

Ultimul pilon, control extern și audit, analizează dacă finanțele publice sunt revizuite în mod independent și există o urmărire de către Executiv a implementării recomandărilor oferite de Curtea de Conturi.  Astfel, Curtea de Conturi a fost supusă evaluării prin prisma a 4 indicatori: acoperirea și standardele de audit, prezentarea rapoartelor de audit către Legislativ, urmărirea ulterioară a auditului public extern și independența instituției supreme de audit. Potrivit raportului PEFA, Curtea de Conturi a primit un scor maximal la primii trei indicatori, acumulând 3 de „A” și 1 „C” la indicatorul ce ține de independență. Experții au menționat că, Legea organică 260/2017 prevede independența organizațională, funcțională, operațională și financiară a CCRM, însă în practică se observă limitarea independenței financiare de către Executiv, prin aprobarea bugetului Curții de Conturi în cadrul ciclului bugetar, gestionat de către Ministerul Finanțelor.

Link: https://www.ccrm.md/ro/rapoarte-de-evaluare-3586.html 

 

  • Evaluarea „peer review” a Curții de Conturi (2022)

Exercițiul de evaluare internațională a fost efectuat la solicitarea și inițiativa CCRM, în perioada anilor 2020-2022 de un grup de experți internaționali condus de SIGMA – inițiativa comună a Comisiei Europene și OECD. Scopul exercițiului a fost de a evalua situația actuală pe un șir de dimensiuni strategice, precum: independență și cadrul legal; guvernanță; audit financiar: proces și calitate, raportarea și obținerea rezultatelor; precum și relațiile cu părțile interesate. Ca urmare, a fost produs Raportul de evaluare internațională, prezentat în toamna anului 2022, care conține constatări și recomandări pentru a spori performanța instituției supreme de audit pe dimensiunile analizate și de a ajusta cadrul normativ-legal în contextul Agendei europene a Republicii Moldova.

Efectuarea evaluării internaționale ”peer review” demonstrează că Curtea de Conturi a Republicii Moldova face totul pentru a fi cea mai de încredere, profesionistă și relevantă instituție pentru țara sa.

Link: https://www.ccrm.md/ro/peer-review-3587.html

 

  • Raportul de evaluare a implementării Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție (SNIA) 2017-2020  (2022)

Exercițiul de evaluare a implementării Strategiei Naționale de Integritate și Anticorupție (SNIA) 2017-2020  a fost efectuat, în perioada mai-noiembrie 2022 de către ONG Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC), în cadrul proiectului implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei.

Conform constatărilor CAPC, impactul activității CCRM la finele anului 2020, comparativ cu anul 2017, a crescut semnificativ. 52 de sancțiuni pentru acte de corupție constatate în baza informațiilor transmise de Curtea de Conturi au fost aplicate în perioada 2017—2020 și un prejudiciu de peste 5 miliarde de lei cauzat statului a fost recuperat, ceea ce demonstrează impactul activității CCRM, dar și eficiența conlucrării cu autoritățile responsabile de investigarea și sancționarea corupției, se menționează în raportul de evaluare.

În raport se constată, de asemenea, că există o divergență între percepția societății privind activitatea Curții de Conturi. Astfel, Curtea de Conturi adeseori este privită drept o instituție cu funcții punitive, care, de fapt, nu intră în mandatul unei instituții supreme de audit și nu sunt prevăzute de Standardele Internaționale de profil.

In aspectul asigurării integrității și combaterii corupției, Curtea de Conturi are rolul de prevenire a unor astfel de fenomene, depistând în cadrul auditurilor sale suspiciunile de fraudă și corupție și informând organele abilitate cu funcții de investigare. Atingerea unor rezultate palpabile în acest sens este posibilă doar în strânsă conlucrare cu organele de drept, Guvernul și Parlamentul, prin atribuțiile de control ale acestora.

Link: https://www.ccrm.md/ro/rapoarte-de-evaluare-3586.html

Pe pagina CAPC: https://www.capc.md/publicatii/raport-evaluarea-strategiei-nationale-de-integritate-si-anticoruptie-2017-2020-si-planului-de-actiuni/

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY