Actualizat: Sîmbătă, 02 Decembrie 2023
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Curtea de Conturi în dialog cu Ministerul Finanțelor privind fortificarea auditului intern

  • 13.12.2022
  • 810

Consolidarea sistemului de control intern managerial este o prioritate care poate fi implementată cu aportul auditului intern din sectorul public.

Discuții la acest subiect au avut loc în cadrul unei întrevederi a reprezentanților Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) cu reprezentanții Ministerului Finanțelor, desfășurată la data de 13 decembrie curent.

Petru Rotaru, membru al CCRM a menționat că auditorul intern trebuie privit ca un partener de încredere în realizarea obiectivelor instituționale. Misiunea auditorului intern constă în oferirea asigurării și consilierii obiective, destinate să ajute entitatea să-și atingă obiectivele, utilizând o abordare disciplinată și sistemică pentru evaluarea și îmbunătățirea proceselor de guvernanță, control și management al riscurilor.

Vladimir Arachelov, secretar de stat al Ministerului Finanțelor a reiterat importanța și rolul auditorilor interni în instituțiile publice, subliniind necesitatea cooperării instituționale, care va contribui la identificare tematicilor relevante pe orizontală.

Certificarea profesională în domeniul auditului intern în sectorul public a fost abordată de către participanți pe dimensiunea conlucrării și îmbunătățirii practicilor existente și de recunoaștere reciprocă a certificării profesionale atât a auditorului intern, cât și a auditorului public extern. Certificatul de calificare profesională în domeniul auditului intern în sectorul public se eliberează de către Ministerul Finanțelor, iar certificatul de calificare profesională în domeniul auditului public extern se oferă de către Curtea de Conturi.

Demnitarii au menționat, de asemenea, despre avantajele unei colaborări eficiente și asigurarea unei metodologii actualizate bazate pe standarde internaționale, provocările pe care le întâmpină auditorii interni și necesitatea încurajării motivării financiare, bunele practici și experiența unor state europene la acest subiect, precum și alte aspecte importante pentru asigurarea eficientizării controlului financiar.  

Menționăm că potrivit Acordului de Asociere RM – UE, Republica Moldova şi-a asumat  angajamentul de a implementa sistemul de control financiar public intern (CFPI) la nivel național, demarând o reformă amplă în domeniul controlului şi auditului intern în sectorul public. Conceptul CFPI a fost elaborat de Comisia Europeană în vederea oferirii unui model structurat și operațional, pentru a asista autoritățile naționale la remodelarea mediului de control intern propriu şi, în particular, pentru a actualiza sistemele de control în sectorul public, în corespundere cu standardele internaționale și cele mai bune practici ale UE.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY