Actualizat: Duminică, 26 Mai 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Curtea de Conturi a prezentat în plenul Parlamentului Raportul de activitate pe anul 2019

  • 16.04.2021
  • 1573

Astăzi, 16 aprilie, Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat, în cadrul ședinței plenare a Parlamentului Republicii Moldova, Raportul de activitate al Curții de Conturi pe anul 2019.

Raportul a fost prezentat de către Andrei Munteanu, membru al CCRM, la ședință fiind prezent și Marian Lupu, Președintele Curții de Conturi, care a intervenit și a răspuns la întrebările deputaților, pentru clarificarea subiectelor abordate în cadrul discuțiilor.

În discursul său, dl Munteanu a vorbit despre aspectele ce țin de activitatea operațională a instituției: finanțele și bugetul, personalul Curții de Conturi, certificarea auditorilor publici, evaluarea internațională colegială a CCRM de către instituții similare din statele europene, colaborarea internațională, etc.

Potrivit Raportului de activitate pe anul 2019, Curtea de Conturi este finanțată integral din bugetul de stat şi are buget propriu, care se administrează în conformitate cu prevederile legale. În anul 2019, pentru exercitarea atribuțiilor funcționale, au fost efectuate cheltuieli de la bugetul de stat în sumă totală de 50,6 mil. lei, ceea ce constituie 98% față de planul precizat.

Andrei Munteanu a subliniat importanța și valoarea primordială a angajaților CCRM, menționând că în perioada de referință, ponderea grupei de vârstă a fost de 30-40 de ani, ceea ce atestă faptul că, înnoirea personalului se realizează preponderent cu persoane ce au deja o experiență profesională și abilitățile necesare. La fel, în anul 2019, Curtea de Conturi s-a confruntat cu o reducere considerabilă a forței de muncă (cca 25%), comparativ cu anii precedenți, una din cauze fiind lipsa motivării salariale.

Un alt domeniu de remarcat este certificarea personalului cu atribuții de audit public, care a fost o inițiativă inovatoare, sisteme similare regăsindu-se doar la unele instituții supreme de audit din lume. Procesul de certificare a inclus două etape: instruirea și atestarea competențelor. Per total, în anul 2019 au fost certificați 85 de angajați.

În premieră, Curtea de Conturi, în anul 2019 a inițiat evaluarea colegială externă a instituției, prin prisma aspectelor de calitate, respectarea standardelor INTOSAI și a celor mai bune practici internaționale. Pentru realizarea acestei evaluări, a fost creat un consorțiu, din care fac parte reprezentanți ai următoarelor instituții: Comisia Europeană și OECD (inițiativa SIGMA), Oficiul de Stat de Audit al Letoniei și Curtea de Conturi a Turciei. Prezentarea raportului final al acestei evaluări este preconizată pentru trimestrul II al anului curent.

O colaborare productivă pe plan extern asigură atât promovarea celor mai bune practici în instituție, cât și promovarea imaginii Curții de Conturi pe plan internațional. Printre cei mai activi parteneri de dezvoltare, în anul de referință, au fost Uniunea Europeană (Comisia Europeană), OCDE (SIGMA), Oficiul Național de Audit al Suediei, Curtea de Conturi a Țărilor de Jos și, în premieră, Curtea Europeană de Conturi.

La fel, a fost menținută o colaborare strânsă dintre Curtea de Conturi și Banca Mondială (BM), fiind solicitată efectuarea auditului proiectelor finanțate de BM. Aceste relații se datorează, inclusiv, credibilității obținute de Curtea de Conturi, ca urmare a procesului de evaluare de către Banca Mondială a calității materialelor de audit public extern pe marginea proiectelor finanțate.

De asemenea, în perioada raportată, instituția supremă de audit a marcat începutul unei noi etape în procesul de colaborare cu societatea civilă, reprezentanții unui șir de ONG-uri, precum Expert-Grup, IDIS Viitorul sunt atrași în diferite activități ale Curții de Conturi, scopul de bază fiind asigurarea transparenței și promovarea unei colaborări eficiente în beneficiul întregii societăți.

Curtea de Conturi acordă o atenție deosebită comunicării și informării cetățenilor. În acest sens, in perioada de referință au fost inițiate și continuate activități de implementare a Strategiei de comunicare, menite să asigure transparența întregii activități a Curții de Conturi. Accesul la informație a fost asigurată prin transmiterea în direct a ședințelor publice pe pagina web a instituției, în rețelele de socializare, precum și prin plasarea tuturor rapoartelor și hotărârilor Curții pe pagina web.

Menționăm că, scopul Raportului de activitate este de a informa Parlamentul și alte părți interesate despre modul în care Curtea de Conturi a utilizat resursele proprii pentru realizarea activităților, prevăzute pe anul bugetar 2019 (1 ianuarie - 31 decembrie 2019), precum și performanțele obținute de instituție în perioada de raportare.

În final, cu votul majoritar al deputaților, Raportul de activitate al Curții de Conturi pe anul 2019 a fost aprobat.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY