Actualizat: Luni, 20 Mai 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Curtea de Conturi a prezentat în Comisia parlamentară concluziile auditului la Ministerul Educației și Cercetării

  • 20.12.2023
  • 820

Rezultatele Raportului auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Educației și Cercetării (MEC) încheiate la 31 decembrie 2022, elaborat de către Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) au fost prezentate, astăzi 20 decembrie, în cadrul Comisiei de control al finanțelor publice (CCFP).

Eduard Moroșan, membru al CCRM și auditorii CCRM, responsabili de misiunea de audit  au relatat Comisiei parlamentare despre rezultatele și constatările auditului care au stat la baza formulării opiniei de audit, precum și a recomandărilor înaintate.

Auditorii CCRM au menționat că patrimoniul gestionat de MEC este administrat de 73 de instituții bugetare și 78 de instituții la autogestiune, la situația din 31 decembrie 2022 a constituit 6,8 mld. lei. Cheltuielile efective ale Ministerului pentru anul 2022 au constituit 2,7 mld. lei, iar veniturile efective – 4,1 mld. lei.

Curtea de Conturi a emis opinie de audit contrară, ce a fost determinată de deficiențele constatate la nivelul tuturor rapoartelor financiare, fiind afectat bilanțul contabil cu cca 2,6 mld. lei, veniturile cu – 1 mld. lei  și cheltuielile – cu 237,2 mil. lei.

Problemele identificate de audit se datorează unui control intern managerial insuficient. Deși, au fost inițiate activități de implementare a recomandărilor Curții de Conturi, nivelul de implementare a acestora este redus. Astfel, din 23 recomandări înaintate prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 41 din 2022 majoritatea cărora sunt reiterate încă din anul 2018, doar 6 recomandări au fost executate, 6 recomandări - parțial executate, iar 11 - neexecutate.

Denaturările cele mai semnificative asupra rapoartelor financiare sunt condiționate de nerespectarea prevederilor cadrului normativ în procesul reorganizării instituțiilor din domeniul educației, cercetării și inovării, și a lipsei evidenței analitice a patrimoniului public din domeniul public transmis în gestiune economică.

Un alt aspect menționat și care a fost reiterat în rapoartele de audit precedente se referă la necesitatea ajustării Metodologiei de finanțare bugetară a instituțiilor publice de învățământ superior aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 343 din 10.06.2020, precum și stabilirea mecanismului de raportare a alocațiilor bugetare după tipul finanțării (finanțare-standard și compensatorie). Conform pct. 5 din metodologia menționată transferarea volumului alocațiilor de la bugetul de stat se efectuează în baza numărului de studenți echivalenți luați în calcul la data de 1 octombrie a anului bugetar precedent, dar nu în conformitate cu numărul real de studenți instruiți, drept urmare în baza calculelor efectuate de auditori s-a constatat că finanțarea-standard aprobată de MEC pentru anul 2022 a constituit cu circa 8,1 mil. lei mai mult.

MEC nu a întreprins măsuri nici pentru elaborarea și aprobarea Metodologiei de restituire la bugetul de stat a cheltuielilor pentru instruire, pentru a asigura restituirea la bugetul de stat a cheltuielilor suportate pentru instruirea studenților care au refuzat plasarea obligatorie în câmpul muncii și a celor exmatriculați.

Astfel, statul suportă cheltuieli considerabile pentru instruirea elevilor și studenților care ulterior abandonează studiile sau au fost exmatriculați, ceea ce duce la suportarea unor cheltuieli ineficiente din buget. De menționat că, conform datelor prezentate de instituțiile de învățământ, în anul 2022 au fost exmatriculați 5160 persoane, iar cheltuielile suportate de stat pentru pregătirea acestora, doar pentru un an de studii (fără bursă), evaluate de audit constituie cca 100,2 mil. lei. Totodată s-a constatat că 6 instituții au întreprins unele acțiuni de restituire a banilor, încasându-se în bugetul de stat mijloace bănești în sumă de 0,3 mil. lei.

În final, Președinta CCFP, Tatiana Cunețchi, a subliniat că problemele cu referire la evidența patrimoniului se atestă și la alte autorități publice, fiind o problemă de sistem care trebuie rezolvată la nivel statal. „Subiectele abordate în cadrul ședinței sunt foarte importante nu numai pentru sistemul educației, dar și pentru întreaga societate”, a menționat dna Cunețchi. În context, MEC a fost îndemnat să-și concentreze eforturile pentru ca disciplina financiară să fie consolidată și să fie implementate recomandările Curții de Conturi.

 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY