Actualizat: Luni, 27 Septembrie 2021
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Curtea de Conturi a prezentat constatările auditului privind locuințele sociale în cadrul Comisiei parlamentare

  • 08.09.2021
  • 453

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat astăzi, 8 septembrie, în cadrul Comisiei protecție socială, sănătate și familie a Parlamentului Republicii Moldova, Raportul auditului conformității asupra implementării Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile.

O prezentare succintă a Raportului de audit a fost făcută de către Eduard Moroșan, membru al CCRM, precum și de Sergiu Știrbu și Alexandru Răileanu, responsabili de misiunea de audit.

Scopul misiunii de audit a constat în oferirea asigurării rezonabile asupra conformității implementării Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile. În acest sens, potrivit proiectului a fost preconizat construcția a cca 700 de locuințe sociale pentru 2500 de familii vulnerabile sau familii tinere cu mulți copii, aflate în imposibilitatea de a avea acces la condiții de locuit satisfăcătoare. Costul proiectului constituie 426 milioane lei.

Potrivit constatărilor auditului realizat de CCRM, scopul proiectului fost realizat doar parțial.

Astfel, organizarea, realizarea și monitorizarea implementării Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile s-au efectuat, în unele cazuri, cu nerespectarea prevederilor legale, iar neajustarea cadrului normativ la cel legal a dus la extinderea nejustificată a categoriilor de beneficiari ai proiectului.

 Ca urmare, de locuințe sociale au beneficiat persoane neeligibile, a căror venituri salariale depășesc limita stabilită legal sau cele care dețin deja în proprietate bunuri imobile.

Totodată, s-a constatat că persoanele responsabile, din cadrul comisiilor raionale, nu au asigurat înregistrarea conformă în evidența contabilă a locuințelor sociale, primite în proprietate de către beneficiari, fapt ce a afectat integritatea patrimoniului public.

Potrivit auditului Curții de Conturi au fost elaborate o serie de recomandări, adresate unităților de implementare a Proiectului de construcție a locuințelor pentru păturile socialmente vulnerabile, dar și mai multor instituții publice. Instituțiile vizate sunt Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Consiliile Raionale, Procuratura Generală, dar și Președinții de raioane.

Ca urmare a examinării concluziilor raportului de audit, membrii Comisiei protecție socială, sănătate și familie au convenit asupra necesității solicitării evaluării de către Curtea de Conturi a implementării proiectului în celelalte 6 din 12 raioane beneficiare ale proiectului, care nu au fost cuprinse în aria de audit, pentru a verifica respectarea condițiilor de alocare a locuințelor sociale.

Menționăm că, în perioada 2013-2021 a fost finalizată construcția a 556 de locuințe sociale, iar cca 2000 de persoane au beneficiat de spațiu de locuit. Urmează a fi finalizate încă 121 de locuințe în 2 raioane ale republicii.

RAPORT

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY