Actualizat: Duminică, 23 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Conformitatea gestionării patrimoniului și resurselor de către S.A. „FEE-Nord”, examinată de Curtea de Conturi: „Unele deficiențe și neconformități”, constatate de audit

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat luni, 22 aprilie, rezultatele auditului conformității asupra gestionării patrimoniului public și a resurselor financiare de către Societatea pe Acțiuni „Furnizarea Energiei Electrice Nord” (S.A. „FEE-Nord”) în anii 2021-2022, potrivit unui comunicat de presă.

S.A. „FEE-Nord” este unul dintre cei 2 operatori de furnizare a energiei electrice din sectorul electroenergetic al Republicii Moldova. Societatea pe acțiuni dispune de 2 oficii și 13 birouri comerciale în unitățile administrativ teritoriale, fiind unicul furnizor de ultimă opțiune de energie electrică din zona de nord a Republicii Moldova.

În perioada anilor 2021 – 2022 S.A. „FEE-Nord” a livrat în mediu energie electrică în cantitate de 1,06 mld. kWh, către circa 477 de mii de consumatori.

Patrimoniul gestionat de S.A. „FEE-Nord” la finele anului 2022 a constituit 554,5 milioane de lei, majorându-se față de anul precedent cu 308,7 milioane de lei, datorită creșterii „în mare parte” a creanțelor comerciale.

Veniturile și cheltuielile înregistrate și raportate de S.A. „FEE-Nord” la finele anului 2022 au constituit 2.845,5 milioane de lei și, respectiv, 2.811,2 milioane de lei. Ponderea cea mai mare în componența veniturilor S.A. „FEE-Nord”  o dețin venituri din vânzarea produselor și mărfurilor/energiei electrice (99,9%), iar în componența cheltuielilor S.A. „FEE-Nord” – costul energiei electrice vândute (67,2%).

„Curtea de Conturi a constatat unele deficiențe și neconformități, care nu au afectat semnificativ buna guvernare a patrimoniului public încredințat”, se arată în comunicatul CCRM.

Astfel, sau constatat:

  • unele rezerve” la efectuarea anuală a inventarierii, care au condiționat nevalorificarea bunurilor gestionate în scopul obținerii avantajelor economice suplimentare;
  • neasigurarea unei baze contractuale complete a consumatorilor, având un impact asupra recunoașterii creanțelor;
  • lipsa evidenței creanțelor după termenul de achitare pentru consumatorii casnici;
  • supraevaluarea creanțelor comerciale cu 924,5 mii de lei, datorită „neformării provizionului pentru toate creanțele compromise”;
  • neconfirmarea datoriilor existente în valoare de 22,01 milioane de lei;
  • suportarea unor plăți „nejustificate și suplimentare” pentru retribuirea muncii în sumă de 3,25 milioane de lei;
  • efectuarea achizițiilor neținând cont de principiul regulamentar „eficiență maximă la cheltuieli minime”, contribuind la suportarea unor cheltuieli suplimentare în sumă de 195,7 mii de lei; etc.

„Toate acestea au fost condiționate de un deficit de reguli, proceduri sau de lipsa activităților de control eficiente aferente procesului de gestionare a resurselor financiare și a patrimoniului public

În scopul ameliorării situațiilor atestate, auditul public extern oferă recomandările de rigoare, pentru o remediere punctuală a deficiențelor și, respectiv, pentru diminuarea riscurilor evidente, acestea fiind comunicate și discutate cu conducerea S.A. „FEE-Nord””, a mai notat Curtea de Conturi.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY