Actualizat: Duminică, 23 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Cheltuieli de milioane pentru promovare. Performanțele și deficiențele implementării Proiectul „Livada Moldovei”, scoase la iveală de Curtea de Conturi

Utilizarea ineficientă a banilor, carențe în cadrul activităților desfășurate și suspiciuni de favorizare a unor agenți economici în procesul achizițiilor de servicii. Sunt carențele identificate de Curtea de Conturi urmare a efectuării auditului performanței privind utilizarea mijloacelor financiare în cadrul Proiectului „Livada Moldovei”. Curtea a stabilit că, în perioada 2016-2023, Unitatea de Implementare a proiectului a cheltuit milioane pentru achiziția serviciilor de protocol și promovare, iar alte peste 900 mii lei au fost utlizate ineficient și contrar destinației.

Scopul auditului a avut drept punct de reper necesitatea evaluării problemelor sistemice care au împiedicat realizarea integrală a obiectivelor Proiectului, conform termenilor inițial planificați, în condițiile în care pentru implementarea acestuia a fost contractat un împrumut de stat de la Banca Europeană de Investiții (BEI), în sumă de 120 milioane de euro. 

Proiectul a fost lansat oficial  în anul 2016 și urma să se implementeze până ianuarie 2023, fiind prelungit prin deciziile Parlamentului până  în ianuarie 2027. Proiectul este conceput ca o linie de creditare, în care Guvernul contractează împrumut de stat de la BEI pentru recreditarea, la condiții avantajoase, a persoanelor juridice publice și private, care implementează proiecte investiționale în domeniul sectorului horticol. 

Pe parcursul anilor 2016-2023, în cadrul Proiectului au fost finanțate 514 subproiecte investiționale în sumă totală de 197,5 mil. euro, dintre care valoarea creditului BEI constituie 90,4 mil. euro, sau echivalentul a 75,3 % din soldul disponibil al creditului BEI (120,0 mil. euro).

Potrivit Contractului de finanțare, Guvernul și-a asumat responsabilitatea de a finanța din bugetul de stat valoarea totală a cheltuielilor aferente echipării cu resurse adecvate și personal calificat a Unității de implementare a Proiectului „Livada Moldovei”. În acest sens, în perioada anilor 2016-2023, Unității de implementare i-au fost alocate din bugetul de stat 78,4 mil. lei.

Conform auditului prezentat în cadrul ședinței Curții de Conturi, Unitatea de Implementare a asigurat organizarea licitațiilor publice în baza planurilor de procurări doar pentru achizițiile centralizate aferente subproiectulelor investiționale ale instituțiilor de învățământ și de cercetare, care pentru a beneficia de finanțare integrală din mijloacele financiare ale creditului BEI urmau să respecte întocmai prevederile ghidului de achiziții ale proiectelor finanțate de către BEI.

Acest lucru nu s-a întâmplat și în cazul cheltuielor finanțate din contribuția Guvernului. Auditul a stabilit că Unitatea de Implementare a desfășurat achiziții într-un mod netransparent , fără publicarea prealabilă a planurilor de achiziții și a anunțurilor de intenție, precum și fără a fi documentat modul cum a fost stabilit necesarul de procurări și selectați agenții economici contractați de către Unitatea de Implementare. 

„Auditul denotă că nerespectarea de către Unitatea de Implementare a principiului transparenței la efectuarea achizițiillor publice, finanțate integral din bugetul de stat, a condus la utilizarea ineficientă a banului public prin contractarea unor servicii la costuri exagerate. Spre exemplu, valoarea totală a serviciilor de protocol contractate de către Unitatea de Implementare a proiectului în perioada anilor 2016-2023 a constituit suma de 2,3 milioane lei. Cheltuielile au fost efectuate doar în baza facturilor fiscale și a ordinelor de plată. În majoritatea cazurilor analizate, valoarea cheltuielilor suportate depășind semnificativ limita stabilită pentru un participant al delegației”, a menționat auditorul Alexandru Lisii. 

O situație similară a fost constată și în cazul contractării de producere a 28 spoturi video, valoarea cheltuielilor suportate în acest sens în perioada anilor 2018-2023 constituind 1,67 milioane lei. 

„Prețul mediu achitat de către Unitatea de Implementare pentru un spot publicitar cu o durată de circa 6-15 minute a constituit în mediu 59,5 mii lei în condițiile în care Instituția Publică Compania Teleradio Moldova prestează servicii similare la un preț ce nu depășește 30 mii lei pentru un spot publicitar de până la 15 minute, cu circa 50% mai puțin per unitate”, a specificat Alexandru Lisii. 

Mijloacele financiare planficiate pentru achiziționarea materialelor de uz gospodăresc și a rechizitelor de birou în sumă totală de 908,7 mii lei au fost utlizate ineficient și contrar destinației pentru achiziționarea produselor alimentare, fiind utlizate în acest sens circa 22,5% din valoarea mijloacelor financiare alocate.

„Nerespectarea principiului transparenței și economicității la achiziționarea serviciilor nominalizate generează suspiciuni rezonabile privind legalitatea atribuirii unor contracte de achiziții și conduce la majorarea costurilor proiectului”, a concluzionat auditorul. 

Auditul a mai constatat că actualmente Unitatea de Implementare nu monitorizează implementarea subproiectelor. Reprezentanții Ministrerului Agriculturii și Industriei Alimentare au specificat în acest sens că urmare a recomandărilor făcute de Curtea de Conturi, ministerul își asumă elaborarea unui plan de monitorizare până la finalul proiectului. 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY