Actualizat: Duminică, 23 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Conformitatea gestionării patrimoniului și resurselor de către S.A. „FEE-Nord”, examinată de Curtea de Conturi

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat, la data de 22 aprilie rezultatele auditului conformității asupra gestionării patrimoniului public și a resurselor financiare de către Societatea pe Acțiuni „Furnizarea Energiei Electrice Nord” (S.A. „FEE-Nord”) în anii 2021-2022.

Misiunea de audit a avut drept scop evaluarea conformității gestionării patrimoniului public și a resurselor financiare de către entitatea auditată, în raport cu cadrul normativ aplicabil și emiterea concluziei generale de audit.

S.A. „FEE-Nord” este unul dintre cei 2 operatori de furnizare a energiei electrice din sectorul electroenergetic al Republicii Moldova. Pentru a asigura prestarea serviciilor calitative de furnizare a energiei electrice și în termen, S.A. „FEE-Nord” dispune de 2 oficii și 13 birouri comerciale în unitățile administrativ teritoriale, fiind unicul furnizor de ultimă opțiune de energie electrică din zona de nord a Republicii Moldova.

În perioada anilor 2021 – 2022 S.A. „FEE-Nord” a livrat în mediu energie electrică în cantitate de 1,06 mld. kWh, către circa 477,6 mii consumatori.

Patrimoniul gestionat de S.A. „FEE-Nord” la finele anului 2022 a constituit 554,5 mil. lei, majorându-se față de anul precedent cu 308,7 mil. lei, datorită creșterii în mare parte a creanțelor comerciale. Veniturile și cheltuielile înregistrate și raportate de S.A. „FEE-Nord” la finele anului 2022 au constituit 2.845,5 mil. lei și, respectiv, 2.811,2 mil. lei. Ponderea cea mai mare în componența veniturilor S.A. „FEE-Nord”  o dețin  venituri din vânzarea produselor și mărfurilor/energiei electrice (99,9%), iar în componența cheltuielilor S.A. „FEE-Nord” – costul energiei electrice vândute (67,2%).

Curtea de Conturi a constatat unele deficiențe și neconformități, care nu au afectat semnificativ buna guvernare a patrimoniului public încredințat.

Astfel, sau constatat unele rezerve la efectuarea anuală a inventarierii, care au condiționat nevalorificarea bunurilor gestionate în scopul obținerii avantajelor economice suplimentare; neasigurarea unei baze contractuale complete a consumatorilor, având un impact asupra recunoașterii creanțelor; lipsa evidenței creanțelor după termenul de achitare pentru consumatorii casnici; supraevaluarea creanțelor comerciale cu 924,5 mii lei, datorită ne formării provizionului pentru toate creanțele compromise; neconfirmarea datoriilor existente în valoare de 22,01 mil. lei; suportarea unor plăți nejustificate și suplimentare pentru retribuirea muncii în sumă de 3,25 mil. lei; efectuarea achizițiilor neținând cont de principiul regulamentar „eficiență maximă la cheltuieli minime”, contribuind la suportarea unor cheltuieli suplimentare în sumă de 195,7 mii lei; etc.

Toate acestea, au fost condiționate de un deficit de reguli, proceduri sau de lipsa activităților de control eficiente aferente procesului de gestionare a resurselor financiare și a patrimoniului public.

În scopul ameliorării situațiilor atestate, auditul public extern oferă recomandările de rigoare, pentru o remediere punctuală a deficiențelor și, respectiv, pentru diminuarea riscurilor evidente, acestea fiind comunicate și discutate cu conducerea S.A. „FEE-Nord”.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY