Actualizat: Duminică, 23 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Concluziile și recomandările Curții de Conturi privind gestionarea fondului forestier, discutate în cadrul ședinței Comisiei parlamentare de profil

  • 30.11.2022
  • 1564

Echipa Curții de Conturi a Republicii Moldova a participat, la data de 30 noiembrie curent, la ședința publică a Comisiei de control al finanțelor publice (CCFP), în cadrul căreia au fost examinat Raportul auditului conformității administrării și gestionării fondului forestier de către Agenția „Moldsilva”.

Principalele constatări și recomandări ale raportului au fost prezentate de Tatiana Șevciuc, membră a CCRM, precum și de responsabilii de audit. Scopul misiunii de audit a constat în evaluarea gradului de conformitate aplicabil proceselor de administrare și gestionare a fondului forestier de stat, în particular dacă mecanismele aplicate la gestionarea terenurilor fondului forestier de stat corespund cadrului legislativ și celui normativ în vigoare.

Curtea de Conturi a constatat că, deși Agenția „Moldsilva” a depus un efort consistent în vederea fortificării mecanismului de administrare și gestionare durabilă  a fondului forestier de stat, acesta nu s-a soldat cu rezultatul scontat, iar la final s-a dovedit a fi unul neperformant și inconsistent în materie de reglementări. Printre cele mai semnificative deficiențe sistemice interne au fost nominalizate următoarele

  • Neînregistrarea terenurilor fondului forestier de stat în Registrul bunurilor imobile a determinat fragmentarea și însușirea acestora de către persoanele terțe
  • Terenurile administrate de Agenția „Moldsilva” și gestionate de entitățile silvice nu sunt contabilizate
  • Includerea în contractele de arendă și aplicarea unor prevederi contrar intereselor arendatorului au condiționat neîncasarea veniturilor de circa 2 mil. lei
  • Lipsa unui management adecvat a dus la înregistrarea unor datorii la plata arendei pentru folosirea terenurilor fondului forestier în sumă de 9,1 mil. lei
  • Interpretarea eronată a normelor juridice a generat condiții de efectuare a tranzacțiilor de cedare a drepturilor de arendă  în valoare de la 5,8 mil. euro
  • Practicile vicioase exercitate în cadrul entităților silvice a compromis efortul Agenției „Moldsilva” de a administra rațional fondul forestier de stat etc.

Pădurile au un rol multifuncțional și este nevoie de mult timp pentru ca acestea să se formeze, iar importanța asigurării unei bune diversități a speciilor face ca utilizarea durabilă și conservarea resurselor forestiere să fie o sarcină de importanță națională, a constat auditul public extern. În baza constatărilor de audit, CCRM a înaintate recomandări în vederea consolidării capacităților de administrare și gestionare conformă a terenurilor fondului forestier și asigurării   durabilității terenurilor silvice.

 

 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY