Actualizat: Marți, 23 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

2-3 iunie 2011 - Misiunea ONAS: întîlniri cu echipele BS, BASS și FAOAM

  • 03.06.2011
  • 554
           În perioada 2-3 iunie 2011, a avut loc
Misiunea ONAS, la care au participat: din partea
ONAS – Oskar Karnebäck, Anne Fahl; din partea CCRM: dna Natalia Trofim – director al Departamentului de audit al regularităţii (buget de stat şi patrimoniu), împreună cu unii membri ai echipei BS, dna Sofia Ciuvalschi –  director al Departamentului de audit II: Audit al regularităţii (FAOAM şi BASS), echipa BASS, cu unii membri ai echipei BASS și FAOAM, precum și dna Vera Borșevschi – șeful Serviciului audit intern.
           Obiectivul Misiunii a constat în: întîlniri cu echipele, pentru a oferi comentarii cu privire la elaborarea proiectelor rapoartelor de audit.
În cadrul întîlnirilor s-a discutat, pe marginea constatărilor auditului Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat, inclusiv al instanțelor judecătorești; a bugetului fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală; și a bugetului asigurărilor sociale de stat, precum și al unor autorități publice centrale auditate.
           Au fost expuse comentarii din partea ONAS referitor la îmbunătățirea expunerii constatărilor de audit, pentru eleborarea proiectelor  rapoartelor de audit.
De asemenea, s-au examinat constatările de audit  pentru determinarea calificării opiniei de audit.
           S-au abordat și probleme ce țin de asigurarea calității, determinarea acțiunilor care urmează  să fie intreprinse  pentru elaborarea unor rapoarte comprehensive și a priorităților  principale pentru instruirile ulterioare, precum și de standardele internaționale utilizate în auditul intern, rolul și responsabilitătile auditorului intern, indicații metodologice privind corectitudinea efectuării  auditului intern al viitoarelor misiuni de audit,  Planul  auditului intern al Curții de Conturi pe anul 2011.
           Drept concluzie, au fost determinate cîteva obiective majore ce urmează a fi realizate, și anume: aprecierea posibilităților de a spori aria de aplicabilitate și calitatea  auditului, precum  și de efectua mai multe audite reieșind din personalul disponibil.


reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY