Last update: Tuesday, 28 May 2024
Court of Accounts of the Republic of Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.12 din 29 martie 2024 cu privire la Raportul auditului conformității asupra gestionării patrimoniului public și a resurselor financiare de către S.A. „Rețelele electrice de distribuție Nord” în anii 2021-2022

Nr. 12 din 29.03.2024
Home | AUDIT REPORTS
Recomandarea: 2.7.1. Să examineze constatările din prezentul Raport de audit, cu elaborarea și aprobarea de către Consiliul Societății a unui plan de acțiuni privind ameliorarea gestiunii economico-financiare a S.A. „RED-Nord”.

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 09.04.2025

Recomandarea: 2.7.2. Să promoveze, prin intermediul reprezentanților săi în organele de conducere ale S.A. „RED-Nord”, realizarea acțiunilor necesare pentru eliminarea deficiențelor expuse în prezentul Raport de audit.

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 09.04.2025

Recomandarea: 1. Să asigure ajustarea cadrului legal privind acordarea concediilor de odihnă anuale suplimentare pentru condițiile de muncă cu efort psiho-emoțional sporit, prin elaborarea reglementărilor normative în temeiul cărora s-ar determina clar criteriile de evaluare și de apreciere a condițiilor de muncă cu efort psiho-emoțional sporit (pct. 4.4.4.).

Autoritatea:Ministerului Muncii și Protecției Sociale

Termen implementare: 09.04.2025

Recomandarea: 2. Să asigure, în contextul neconformităților constatate, efectuarea corecțiilor necesare ce țin de evidența contabilă a terenurilor, a bunurilor materiale cu plafonul valoric reglementat în mărime de până la 6,0 mii lei (actual – 12,0 mii lei) și a contoarelor de evidență a consumului de energie electrică (pct. 4.1.1., pct. 4.1.2., pct. 4.1.4.).

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACŢIUNI "REŢELELE ELECTRICE DE DISTRIBUŢIE-NORD", MUN.BĂLŢI (RED-NORD)

Termen implementare: 09.04.2025

Recomandarea: 5.Să asigure, în contextul neconformităților constatate, efectuarea reevaluării imobilizărilor corporale, cu aprecierea conformă a termenelor de utilizare a lor (pct. 4.1.3.).

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACŢIUNI "REŢELELE ELECTRICE DE DISTRIBUŢIE-NORD", MUN.BĂLŢI (RED-NORD)

Termen implementare: 09.04.2025

Recomandarea: 3.Să efectueze inventarierea bunurilor, cu identificarea și înregistrarea în liste separate a imobilizărilor neutilizate (pct. 4.6.1.).

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACŢIUNI "REŢELELE ELECTRICE DE DISTRIBUŢIE-NORD", MUN.BĂLŢI (RED-NORD)

Termen implementare: 09.04.2025

Recomandarea: 4.Să eficientizeze utilizarea bunurilor imobile, cu asigurarea încasării veniturilor respective din gestiunea lor (pct. 4.6.1.).

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACŢIUNI "REŢELELE ELECTRICE DE DISTRIBUŢIE-NORD", MUN.BĂLŢI (RED-NORD)

Termen implementare: 09.04.2025

Recomandarea: 10.Să instituie proceduri de control intern eficiente, menite să asigure ajustarea conformă și în termen a planului anual de investiții în obiectele de infrastructură, pentru a exclude neacceptarea unor cheltuieli în scopuri tarifare (pct. 4.6.).

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACŢIUNI "REŢELELE ELECTRICE DE DISTRIBUŢIE-NORD", MUN.BĂLŢI (RED-NORD)

Termen implementare: 09.04.2025

Recomandarea: 9. Să asigure elaborarea normelor de muncă locale (pct. 4.4.1.).

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACŢIUNI "REŢELELE ELECTRICE DE DISTRIBUŢIE-NORD", MUN.BĂLŢI (RED-NORD)

Termen implementare: 09.04.2025

Recomandarea: 8.Să instituie proceduri de control intern eficiente, menite să asigure înregistrarea justă a consumului efectiv de materiale și raportarea conformă a soldului de materiale în perioada de gestiune, inclusiv cel obținut de la demontarea efectivă a liniilor electrice (pct. 4.2.).

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACŢIUNI "REŢELELE ELECTRICE DE DISTRIBUŢIE-NORD", MUN.BĂLŢI (RED-NORD)

Termen implementare: 09.04.2025

Recomandarea: 7.Să asigure formarea ajustărilor pentru deprecierea stocurilor pentru fiecare perioadă de raportare, cu o nouă estimare a valorii realizabile nete, cu contabilizarea diferențelor în componența cheltuielilor curente (contul 714 „Alte cheltuieli din activitatea operațională”) și/sau, după caz, veniturilor curente (contul 612 „Alte venituri din activitatea operațională”) (pct. 4.2.).

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACŢIUNI "REŢELELE ELECTRICE DE DISTRIBUŢIE-NORD", MUN.BĂLŢI (RED-NORD)

Termen implementare: 09.04.2025

Recomandarea: 6.Să revizuiască politicile contabile, cu excluderea prevederilor privind formarea provizioanelor aferente stocurilor fără mișcare (pct. 4.2.).

Autoritatea:SOCIETATEA PE ACŢIUNI "REŢELELE ELECTRICE DE DISTRIBUŢIE-NORD", MUN.BĂLŢI (RED-NORD)

Termen implementare: 09.04.2025

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY