Mesajul Preşedintelui

Curtea de Conturi, instituţie supremă de audit public extern, în conformitate cu prevederile Legii Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, exercită controlul asupra formării, administrării şi întrebuinţării resurselor financiare publice şi administrării patrimoniului public prin realizarea auditului extern în sectorul public, confirmînd adeziunea Republicii Moldova la standardele internaţionale privind cele mai bune practici în domeniul auditului public extern.

vezi mai mult

Curtea de Conturi împlinește 20 de ani de activitate
08.12.2014
Curtea de Conturi din Republica Moldova activează deja de 20 de ani. Ea este unica autoritate publică care monitorizează gestionarea finanţelor publice şi patrimoniului de stat.
Bani.md   
Peste 6 milioane de lei, cheltuiţi ineficient de Primăria Chişinău
04.11.2014
Subdiviziunile Primăriei municipiului Chişinău, învestite cu atribuții și drepturi în sectorul investițional, nu au demonstrat capacități adecvate pentru implementarea proiectelor cu finanțare externă, ceea ce a determinat efectuarea de cheltuieli ineficiente în sumă totală de circa 6,6 miloane de lei.
Agora   
Previous
 • Misiunea de audit la Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
  30.01.2015
  Scopul auditului a fost de a verifica, dacă rapoartele financiare întocmite de către MDRC, în toate aspectele semnificative, reprezintă o situație reală și fidelă, dacă gestionarea fondurilor publice a fost efectuată conform, iar entitățile din subordine au gestionat patrimoniul public potrivit reglementărilor aplicabile.
 • Învățămîntul secundar profesional în vizorul Curţii de Conturi
  29.01.2015
  Scopul misiunii de audit a constat în evaluarea gestionării resurselor financiare, verificarea relevanței raportării deciziilor instituționale la criterii prestabilite de cost-eficiență și impact în domeniul învățămîntului secundar-profesional. Probele de audit au fost acumulate în cadrul Ministerului Educației (ME), 30 instituții de profil.
 • Misiune Twinning în domeniul managementului resurselor umane
  27.01.2015
  Misiunea se desfășoară în contextul activității 3.1 „Stabilirea procedurii de evaluare a necesităților de instruire, elaborarea și implementarea procedurilor sistemului de evaluare al personalului” din cadrul Proiectului Twinning „Consolidarea și întărirea auditului auditului public extern în Republica Moldova”, implementat cu suportul Uniunii Europene.
 • Auditului mediului în domeniul biocombustibililor
  27.01.2015
  Auditul a analizat și evaluat gradul de racordare a legislației naționale în domeniul biocombustibililor la bunele practici internaționale, nivelul atingerii scopurilor propuse în domeniu, impactul susținerii financiare și nivelul atingerii indicatorilor de progres, precum și alte aspecte importante.
 • Instruiri pentru auditorii CCRM în cadrul misiunii Twinning
  15.01.2015
  În zilele de 14-15 ianuarie curent, auditorii Curții de Conturi participă la instruiri în contextul implementării proiectului Twinning ”Consolidarea și întărirea auditului public extern în Republica Moldova” la componenta I ”Consolidarea capacităților de audit ale Curții de Conturi”.
 • În vizită la Școala-internat auxiliară din Bălți
  25.12.2014
  Din partea conducerii și angajaților Curții de Conturi, elevii au primit cutii cu dulciuri. Darurile au fost procurate din contribuțiile financiare făcute de angajații Curții de Conturi. În școala respectivă își fac studiile 45 de copii.
Next

Anunţuri

Promovare prin concurs
30.09.2014
În rezultatul concursului pentru suplinirea funcțiilor publice vacante au fost promovați doi candidaţi.
Detalii: Anunţuri

  

   

 
 
 
MD-2001 Chişinău, 
b-d. Ştefan cel Mare 69Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 69
Linia anticorupţie, tel. de încredere:
(022) 232-748
Linia pentru informare:
(022) 266-020
E-mail:
Tel: (022) 232-579
Fax: (022) 233-020
E-mail: ccrm@ccrm.md
Suport tehnic: Centrul de Telecomunicaţii Speciale Vizitatori total: 1903361  
Implementare Brand Moldova
 
Servicii
Close