Mesajul Preşedintelui

Curtea de Conturi, instituţie supremă de audit public extern, în conformitate cu prevederile Legii Curţii de Conturi nr.261-XVI din 05.12.2008, exercită controlul asupra formării, administrării şi întrebuinţării resurselor financiare publice şi administrării patrimoniului public prin realizarea auditului extern în sectorul public, confirmînd adeziunea Republicii Moldova la standardele internaţionale privind cele mai bune practici în domeniul auditului public extern.

vezi mai mult

Nereguli și ingerințe din partea Ministerului Sănătății în executarea FAOAM
07.07.2014
Statul a alocat, anul trecut, în Fondurile asigurărilor obligatorii de asistență medicală(FAOAM) mai mulți bani decât ar fi fost necesari. Cel puțin asta putem deduce din ultimul raport al Curții de Conturi privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2013.
Agora   
Bani de împrumut şi de dar lăsaţi în plata Domnului
04.07.2014
Curtea de Conturi a constatat că milioane de lei din credite externe sau granturi nu sunt cheltuite. Un interviu cu Serafim Urechean.
Radio Europa Libera   
Previous
 • Gestionarea finanţelor publice şi patrimoniului de stat de către IFPS
  24.07.2014
  În baza activităților desfășurate, auditul a relevat conformitatea utilizării mijloacelor publice şi gestionării fondurilor publice în anul 2013, cu excepția neconformităților admise la executarea cheltuielilor pentru retribuirea muncii și întreținerea mijloacelor de transport, la efectuarea achizițiilor publice, gestionarea situației patrimoniale, precum și formarea prețurilor la serviciile prestate de către Î.S.„Fiscservinform”, fondator al căreia este IFPS.
 • Conformitatea administrării TVA de către Serviciul Fiscal de Stat
  24.07.2014
  În baza activităților de audit desfășurate asupra conformității administrării taxei pe valoarea adăugată de către organele SFS se atestă, că acțiunile acestora au fost conforme cadrului legal, însă unele procese necesită îmbunătățiri în vederea asigurării eliminării deficiențelor identificate.
 • Constatările misiunii de audit privind raionul Teleneşti
  23.07.2014
  Misiunea de audit a avut drept scop evaluarea legalității și regularității procesului bugetar şi administrării patrimoniului public de către autorităţile administraţiei publice locale (AAPL) din raionul Teleneşti, prin prisma cadrului legal-normativ în vigoare, corelarea reglementărilor metodologice cu instrumentele de evaluare şi planificare a impozitelor şi taxelor locale, precum şi de formare şi gestiune a cheltuielilor bugetare.
 • Gestionarea finanţelor publice şi patrimoniului de stat de către Serviciul Vamal
  22.07.2014
  În baza activităților desfășurate, auditul denotă că gestionarea fondurilor publice este conformă prevederilor legale, cu excepția existenței unor carențe în aspectul conformității proceselor de executare a mijloacelor financiare și raportare a situației patrimoniale. În special, se atestă nevalorificarea mijloacelor acordate din surse externe, neconformități la administrarea patrimoniului public și gestionarea procesului de achiziții publice.
 • Conformitatea administrării TVA de către Serviciul Vamal
  22.07.2014
  Raportul auditului conformității administrării taxei pe valoarea adăugată de către Serviciul Vamal în anul 2013 a fost examinat în cadrul şedinţei publice a Curţii de Conturi din 22 iulie 2014. Misiunea de audit a avut drept obiectiv obținerea unei asigurări rezonabile privind conformitatea aplicării cadrului legislativ-normativ în procesul de administrare a taxei pe valoarea adăugată, prin prisma responsabilităților atribuite Serviciului Vamal.
 • Managementul resurselor umane în domeniul sănătăţii
  21.07.2014
  Curtea de Conturi a decis să verifice domeniul gestionării resurselor umane din sistemul ocrotirii sănătății, ținînd cont de rolul crucial al cadrelor medicale pentru menținerea și asigurarea dezvoltării unei societăți sănătoase, precum și de faptul, că sistemul sănătății poate face față provocărilor actuale și cerințelor consumatorilor de servicii medicale, numai avînd personal medical suficient, calificat și repartizat uniform.
Next

Anunţuri pentru presă

Invitaţie la şedinţă  
24.07.2014
La data de 25 iulie 2014, ora 10:00, Curtea de Conturi va examina în cadrul ședinței publice Raportul auditului conformității gestionării fondurilor publice de către Direcția Sănătății a Consiliului municipal Chișinău, pentru exercițiul bugetar 2013.
5 Accesări,

Anunţuri

Promovare prin concurs
10.07.2014
În rezultatul concursului pentru suplinirea funcțiilor publice vacante / temporar vacante au fost promovați următorii candidaţi.
Detalii: Anunţuri

  

   

 
 
 
MD-2001 Chişinău, 
b-d. Ştefan cel Mare 69Adresa:
2001 Chişinău, b-d. Ştefan cel Mare 69
Linia anticorupţie, tel. de încredere:
(022) 232-748
Linia pentru informare:
(022) 266-020
E-mail:
Tel: (022) 232-579
Fax: (022) 233-020
E-mail: ccrm@ccrm.md
Suport tehnic: Centrul de Telecomunicaţii Speciale Vizitatori total: 1732961  
Implementare Brand Moldova
 
Servicii
Close