Actualizat: Joi, 25 Aprilie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Şedinţa în plen a Curţii de Conturi din 12 iunie 2008 a examinat raportul asupra formării şi executării bugetului municipiului Chişinău pe anul 2007

  • 13.06.2008
  • 868

   La 12 iunie 2008 a avut loc şedinţa Curţii de Conturi, la care s-a examinat raportul asupra formării şi executării bugetuluimunicipiului Chişinău pe anul 2007.
La şedinţă au participat viceprimarul mun.Chişinău, directorul Direcţiei generale finanţe a Consiliului municipal Chişinău, directorul Direcţiei generale economie, reforme şi relaţii patrimoniale, responsabili ai direcţiilor municipale şeful-adjunct al Direcţiei bugetele unităţilor administrativ-teritoriale a Ministerului Finanţelor, şeful-adjunct al Inspectoratului Fiscal de Stat pe mun.Chişinău, precum şi alte persoane cu funcţii de răspundere din cadrul subdiviziunilor Consiliului municipal Chişinău.
S-au consemnat următoarele neregularităţi şi probleme:
- s-au constatat un şir de abateri şi nereguli privind formarea şi executarea bugetului municipiului;
- nu a fost asigurată în măsură deplină realizarea veniturilor de la dividendele aferente cotei de participare în societăţile pe acţiuni;
- nu se întreprind măsuri suficiente pentru asigurarea stingerii obligaţiilor fiscale.
- s-au efectuat cheltuieli cu depăşirea limitelor maxime şi generînd datorii creditoare;
- în deciziile Consiliului municipal Chişinău nu întotdeauna au fost clar definite scopurile efectuării cheltuielilor;
- Pe parcursul anului 2007 nu s-a efectuat controlul respectiv asupra utilizării conforme a alocaţiilor bugetare;
- A fost admisă utilizarea neconformă a unor mijloace publice pentru cheltuielile ce ţin de remunerarea muncii.
- nu s-a elaborat şi nu s-a aprobat reglementări unice de administrare a patrimoniului public;
- unele entităţi n-au asigurat plenitudinea şi corectitudinea înregistrării în evidenţa contabilă a operaţiunilor economice, corectitudinea atribuirii cheltuielilor la perioada gestionară.
Curtea de Conturi a înaintat următoarele cerinţe şi recomandări:
- să întreprindă acţiuni concrete şi eficiente pentru lichidarea încălcărilor şi abaterilor constatate, cu aplicarea sancţiunilor disciplinare;
- să asigure o conlucrare eficientă între subdiviziunile primăriei în vederea prognozării şi evaluării optime a veniturilor şi cheltuielilor bugetare;
- monitorizarea conformă a procesului de colectare a impozitelor, taxelor şi altor plăţi în vederea micşorării datoriilor faţă de buget;
- gestionarea eficientă a patrimoniului public municipal, cu stabilirea unei evidenţe conforme a acestuia;
- înregistrarea la organele cadastrale a bunurilor imobile;
- respectarea legislaţiei la efectuarea achiziţiilor de lucrări şi servicii pentru necesităţile municipale;
Direcţiei generale finanţe:
- să eficientizeze controlul asupra elaborării pronosticului bugetului municipiului;
Direcţiei generale economice, reforme şi relaţii patrimoniale:
- să intensifice controlul asupra încasării depline şi în termenele prevăzute de contracte a plăţilor pentru locaţiune/arendă;
Direcţiei generale locativ-comunală şi amenajare:
- să ia măsuri în vederea restituirii cheltuielilor în urma includerii neîntemeiate în actele de recepţie ale unor antreprenori a TVA şi aplicării unor coeficienţi neregulamentari;
Direcţiei generale transport public şi căi de comunicaţie şi Î.M. „Direcţia Construcţii Capitale”:
- să asigure transferarea sumelor restante în fondul special pentru finanţarea lucrărilor de constituire a bazei normative în construcţii şi evidenţă a plăţilor la bugetul public naţional prin Trezoreria de Stat a Ministerului Finanţelor în anul 2008;

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY