Actualizat: Vineri, 21 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Curtea de Conturi și Ministerul Finanțelor vor coopera în contextul reformei managementului finanțelor publice

  • 02.03.2023
  • 1938

Ajustarea cadrului de contabilitate pentru sectorul bugetar în Republica Moldova la standardele internaționale (IPSAS) este o sarcină foarte importantă, în contextul implementării agendei europene a Republicii Moldova.

O ședință de discuții în contextul definirii oportunităților de conlucrare în scopul impulsionării reformei managementului finanțelor publice și alinierii standardelor naționale de contabilitate în sectorul public la standardele internaționale IPSAS a fost organizată la data de 2 martie, în incinta Ministerului Finanțelor. 

Întrevederea a fost întreprinsă la inițiativa Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM), în contextul inițiativelor CCRM de a susține Ministerul Finanțelor în eforturile de consolidare a managementului finanțelor publice, implementare a Strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice (MFP) pentru perioada 2023-2030.

La întrevedere au participat reprezentanții CCRM – Petru Rotaru, membru, Ecaterina Paknehad, șefă a Aparatului, Natalia Trofim, șefă Direcție generală de audit, precum și auditori ai CCRM, iar echipa Ministerului Finanțelor a fost condusă de Veronica Sirețeanu, ministra Finanțelor. De asemenea, la întrevedere au participat expertele Oficiului de Stat de Audit (OSA) al Letoniei, Lelde Dimante și Guna Grumina.

Dna Sirețeanu a salutat inițiativa CCRM și OSA al Letoniei de a susține procesele de reformare a domeniului, confirmând deschiderea Ministerului Finanțelor pentru conlucrarea în contextul implementării reformelor necesare.

Menționăm că, la finele anului 2022, a fost lansat un proiect de cooperare dintre instituțiile supreme de audit (ISA) din Letonia și Republica Moldova, în cadrul Programului pentru ISA  din cadrul Parteneriatului Estic, implementat de OSA al Republicii Letonia. Proiectul prevede consolidarea capacităților CCRM de auditare a bugetului de stat, un aspect integrat al proiectului fiind suportul și partajarea experienței Republicii Letonia de implementarea a standardelor internaționale IPSAS.

Evenimentul de la Ministerul Finanțelor a avut loc în contextul atelierului de lucru, organizat în perioada 28 februarie – 2 martie la Curtea de Conturi. Reprezentantele Oficiului de Stat de Audit și echipa Curții de Conturi, implicată în implementarea activităților proiectului menționat, s-au întrunit pe parcursul a trei zile de lucru, pentru a discuta prevederile standardelor internațional privind cadrul de raportare financiară, contextul național și cerințele standardelor IPSAS.  

Auditul conturilor consolidate de stat sunt stabilite ca domeniu de sprijin prioritar în cadrul proiectului, atât pentru CCRM, cât și pentru ministerul de resort, în calitate de autoritate care administrează conturile consolidate ale statului. 

Republica Moldova trece printr-o etapă de dezvoltare  strategică a managementului finanțelor publice, în vederea conformării la standardele internaționale dezvoltarea continuă și durabilă a evidenței și statisticii finanțelor publice, inclusiv elaborarea, aprobarea și implementarea standardelor de evidență contabilă în sistemul bugetar pe bază de angajamente. În acest aspect, a fost considerată oportună atragerea Ministerului Finanțelor a Republicii Moldova ca parte a cooperării, pentru cunoașterea bunelor practici implementate în domeniul finanțelor publice de către Ministerul Finanțelor al Letoniei și experiența de realizare a auditurilor financiare de către Oficiul de Stat de Audit al Letoniei asupra bugetului și conturilor consolidate de stat.
 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY