Actualizat: Miercuri, 22 Mai 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Consiliul Superior al Procurorilor în vizorul Curții de Conturi

  • 28.02.2023
  • 1030

Concluziile Raportului auditului conformității asupra modului de formare, administrare și întrebuințare a resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Consiliul Superior al Procurorilor în perioada 2018-2022 au fost examinate astăzi, 28 februarie, în ședința Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM).

Scopul misiunii de audit a fost de a evalua conformitatea modului de formare, administrare și întrebuințare a resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către Consiliul Superior al Procurorilor, în raport cu prevederile cadrului normativ aplicabil.

Consiliul Superior al Procurorilor este o autoritate publică independentă, reprezentativă și de autoadministrare al procurorilor fiind garantul independenței și imparțialității acestora. Consiliul are statut de persoană juridică de drept public, ca instituție independentă activează începând cu anul 2018. Activitatea Consiliului Superior al Procurorilor este finanțată de la bugetul de stat în limita alocațiilor aprobate prin Legea bugetară anuală.

În perioada auditată (2018-2022), Consiliul Superior al Procurorilor a gestionat mijloace financiare în sumă totală de circa 51,4 milioane lei, din care:

  • pentru remunerarea muncii angajaților și achitarea contribuțiilor aferente au fost utilizate circa 30,3 milioane lei, ceea ce constituie 58,95% din totalul cheltuielilor executate;
  • pentru achitarea prestațiilor sociale au fost utilizate 9,8 milioane lei, sau 19,1%;
  • pentru achiziționarea bunurilor și serviciilor au fost utilizate 5,5 milioane lei, sau 10,7%, etc.  

Ca urmare a activităților de audit desfășurate, au fost evidențiate deficiențe și problematici la planificarea și utilizarea mijloacelor bugetare. Astfel, estimarea neconformă a necesităților reale pentru bugetare a determinat valorificarea de ansamblu a alocațiilor sub limitele precizate, la finele perioadelor de gestiune formându-se solduri de mijloace nevalorificate. Cele mai mari solduri nevalorificate se atestă la remunerarea muncii angajaților, de circa 1,6 milioane lei și la prestarea serviciilor – 1,16 milioane lei.

Efectivul limită de personal al Consiliului Superior al Procurorilor a fost aprobat în număr de 43 de unități. Gradul de acoperire a statelor de personal atestă un nivel scăzut de ocupare, de la 44,2% în anul 2018, până la 67,4% în anul 2022. Astfel, se atestă un proces complicat de angajare a resurselor umane, inclusiv din faptul că Consiliul Superior al Procurorilor este o instituție nou creată.

Auditul public extern constată că, în prezența unor viduri legislative, de către Consiliul Superior al Procurorilor  a fost achitată indemnizația lunară în sumă totală de circa 762 mii lei unor membri, reprezentanți  ai societății civile din cadrul a două Colegii, în lipsa participării lor la ședințe. Ca rezultat, aceștia au fost remunerați pentru o muncă neprestată, în unele cazuri, aflându-se în afara hotarelor țării pe perioade îndelungate de timp.

Verificările de audit privind conformitatea cheltuielilor de personal au relevat unele abateri de la cadrul legal în vigoare. În context, deși cadrul legal prevede că sporul pentru performanță se acordă lunar, conform performanței individuale obținute, concomitent cu salariu și se aplică pe parcursul trimestrului curent, pentru rezultatele activității desfășurate în trimestrul precedent, Consiliul Superior al Procurorilor a acordat acest tip de spor începând cu prima lună de activitate a angajaților,  suma totală a sporului de performanță acordat constituind 184,1 mii lei. Auditul a constatat, de asemenea, acordarea premiilor unice cu depășirea limitei de 5% stabilită de cadrul legal, suma constituind 551,8 mii lei.

O altă problemă identificată este acumularea a 675 de zile de concediu anual nefolosite de către 20 de angajați, fapt ce poate genera obligații legale față de aceștia, în sumă de circa 533,4 mii lei.

Referitor la patrimoniul Consiliului Superior al Procurorilor, auditul menționează că acesta este administrat în conformitate cu cadrul regulator în domeniu. Patrimoniul este constituit preponderent din mijloace fixe cu valoarea de bilanț de circa 3,84 milioane lei, uzura acumulată a acestora constituind circa 3,94 milioane lei.

Totodată, auditul relevă că Consiliul Superior al Procurorilor nu a asigurat raportarea corectă la Agenția Proprietății Publice a valorii mijloacelor fixe deținute, pentru anii 2020 și 2021, divergența constituind valoarea uzurii acumulate în sumă de 2,1 milioane lei și respectiv, 3,1 milioane lei.

În final, Curtea de Conturi a conchis că Consiliul Superior al Procurorilor a asigurat parțial funcționalitatea controlului intern managerial,  ceea ce a determinat existența unor neconformități și abateri pe domeniile verificate, fiind înaintate 5 recomandări menite să îmbunătățească procesul de formare, administrare și întrebuințare a resurselor financiare publice și a patrimoniului public.

 

Fișiere
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY