Actualizat: Joi, 22 Februarie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Rezultatele Rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Economiei și Infrastructurii, restructurat au fost examinate în Comisia parlamentară

  • 23.11.2022
  • 1013

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat astăzi 23 noiembrie, în cadrul Comisiei Parlamentare de control al finanțelor publice (CCFP) Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Economiei și Infrastructurii încheiate la 31 decembrie 2021, Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale încheiate la 31 decembrie 2021 și Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Economiei încheiate la 31 decembrie 2021.

În rezultatul procesului de reorganizare, Ministerul Economiei și Infrastructurii a transmis integral, în conformitate cu prevederile cadrului normativ în vigoare, patrimoniul gestionat către Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale raportând la sfârșitul perioadei de gestiune soldul elementelor bilanțiere la valoarea 0.

În cadrul ședinței Viorel Chetraru, Vicepreședintele CCRM și auditorii CCRM au relatat despre lacunele și deficiențele constatate în cadrul misiunii de audit și contextul emiterii opiniei de audit cu rezerve.

Constatările care au afectat opinia de audit se regăsesc și în baza pentru opinia cu rezerve din cadrul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, succesorul de drepturi și obligații ale Ministerului Economiei și Infrastructurii.

Baza pentru opinia cu rezerve a fost determinată de faptul că Instituția Publică Fondul de Investiții Sociale în Moldova nu a reflectat în evidența contabilă transmiterea investițiilor efectuate cu scopul de a îmbunătăți condițiile de activitate în unitățile de învățământ către comunitățile beneficiare ceea ce a generat supraevaluarea mijloacelor fixe cu cel puțin 67,88 mil. lei și subevaluarea cheltuielilor și a corectărilor rezultatelor anilor precedenți în aceeași mărime. Concomitent a fost denaturat și rezultatul financiar al anului de gestiune cu circa 55,04 mil. lei.

Totodată, Întreprinderea de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor”, din cauza interpretării eronate a Titlului executoriu privind recunoașterea Hotărârii arbitrale străine și încuviințarea executării silite a unor prejudicii, a calculat incorect dobânzile și penalitățile stabilite, fiind astfel supraevaluate cheltuielile perioadei de gestiune și subevaluat rezultatul financiar cu circa 73,9 mil. lei, iar datoria față de antreprenor a fost supraevaluată cu 70,6 mil. lei.

La fel, IP Unitatea de Implementare a Proiectului de Construcție a Locuințelor pentru Păturile Socialmente Vulnerabile II, nu a înregistrat corespunzător în evidența contabilă tranzacțiile aferente investițiilor  a 31 de apartamente sociale din complexul locativ din or. Ialoveni, în condițiile în care acesta a fost finisat în anul 2018 și repartizat locuitorilor. Până în prezent apartamentele sunt reflectate incorect în componența investițiilor în active în curs de execuție, ceea ce a generat supraevaluarea grupei de conturi respective cu 19,9 mil. lei și subevaluarea corectărilor rezultatelor anilor precedenți cu aceeași sumă.

Cu referire la rezultatele auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Economiei încheiate la 31 decembrie 2021, auditorii Curții de Conturi au relatat următoarele.

Ca urmare a auditării rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Economiei, Curtea de Conturi a emis opinia de audit cu rezerve. Baza pentru opinia de audit cu rezerve a fost determinată de faptul că Ministerul Economiei a raportat eronat soldul mijloacelor financiare disponibile la conturile Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), acesta fiind supraevaluat cu 10,23 mil. lei. ODIMM, fără acordul Ministerului Economiei, a achitat în avans suma menționată pentru un alt proiect de finanțare externă, în care, potrivit clauzelor contractuale, donatorul acoperă o parte din suma totală în prima fază, iar restul urmează a fi transferate la finalizarea și auditarea proiectului.

De asemenea, s-a atestat alocarea resurselor financiare suplimentare în sumă de 10 mil. lei către Zona Economică Liberă Bălți, în contextul Programului de Dezvoltare pentru Furnizorii Locali, în condițiile în care indicatorii de performanță stabiliți inițial, în coraport cu mijloacele financiare alocate pentru etapa corespunzătoare, nu au fost realizați. Prin urmare persistă riscul de neatingere a scopului Programului menționat și valorificarea ineficientă a granturilor acordate.

Președinta Comisiei de control al finanțelor publice, Tatiana Cunețchi, a apreciat activitatea auditorilor CCRM pentru efectuarea auditurilor respective și pentru acordarea suportului entităților vizate în ceea ce ține de racordarea activităților la cadrul legal. Dna Cunețchi a subliniat, de asemenea, importanța realizării în termen a recomandărilor CCRM de către entitățile auditate.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY