Actualizat: Vineri, 21 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Raportul SIGMA apreciază progresele Curții de Conturi și accentuează necesitatea asigurării independenței instituției

  • 26.10.2023
  • 1637

Auditul public extern în Republica Moldova a fost apreciat cu cel mai înalt scor de conformare cu standardele și cerințele Uniunii Europene (UE), în comparație cu celelalte domenii ale administrației publice din țara noastră, în cadrul evaluării efectuate de SIGMA - inițiativă comună a Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și Uniunii Europene (UE).

La data de 24 octombrie curent a fost prezentat public primul Raport de monitorizare SIGMA în domeniul reformei administrației publice (RAP) și managementului finanțelor publice (MFP). Astfel, SIGMA a măsurat pentru prima dată performanța Republicii Moldova în administrația publică în raport cu ,,Principiile Administrației Publice” ale SIGMA, folosind cadrul său metodologic.

Structura raportului este împărțită în șase domenii: Cadrul strategic al reformei administrației publice; Dezvoltarea și coordonarea politicilor; Serviciul public și managementul resurselor umane; Responsabilitate; Livrarea serviciilor; Managementul financiar public, inclusiv Auditul public extern.

Astfel, auditul public extern a fost apreciat în conformitate cu 2 principii:

  • Principiul 15: Independența, mandatul și organizarea instituției supreme de audit sunt stabilite, protejate de cadrele constituționale și juridice și respectate în practică.

Constatările SIGMA elucidează că Legea Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) nr. 260/2017 reglementează independența și mandatul CCRM, în conformitate cu Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI, dar Constituția nu abordează în mod adecvat independența CCRM. Curtea de Conturi are un mandat larg, pe care îl îndeplinește fără restricții sau interferență. Cu toate acestea, punerea în aplicare a altor legi subminează efectiv elemente cheie ale independenței organizatorice, funcționale si financiare a CCRM, limitându-i-i capacitatea de organizare si autogestionare eficientă.

  • Principiul 16: Instituția supremă de audit aplică standardele într-o manieră neutră și obiectivă să asigure audituri de înaltă calitate, care au un impact pozitiv asupra funcționării sectorului public.

Raportul SIGMA constată că CCRM își îndeplinește mandatul de audit eficient, iar aranjamentele de management al calității sunt în conformitate cu standardele internaționale de profil ISSAI. Rapoartele Curții de Conturi sunt de înaltă calitate și sunt utilizate de Legislativ și Executiv. Un aspect care necesită îmbunătățire este rata de implementare a recomandărilor din partea entităților auditate. 

În contextul recomandărilor formulate în Raportul SIGMA cu referire la auditul public extern, Guvernul trebuie să respecte statutul și independența CCRM, iar legile legate de buget, serviciu public și salarizare trebuie să fie modificate și puse în aplicare astfel, încât acestea să nu submineze elementele-cheie ale independenței organizaționale, funcționale și financiare a Curții de Conturi și să nu-i limiteze capacitatea de organizare și administrare.

Aceste recomandări, în viziunea SIGMA, trebuie implementate pe teren scurt (1-2 ani), deoarece ele vor juca un rol important în procesul de aderare UE.

NOTĂ: Menționăm că constatările și recomandările din Raportul SIGMA „Administrația publică în Republica Moldova” au menirea de a ghida autoritățile publice la îmbunătățirea administrației publice din țară și vor fi incluse în rapoartele de progres ale UE privind procesul de aderare a țări. De remarcat că la 23 iunie 2022, Uniunea Europeană a acordat Republicii Moldova statutul de candidat în temeiul angajamentului pentru reforme structurale. În conformitate cu noua focusare pe aspecte fundamentale a metodologiei de extindere, Uniunea Europeană a subliniat necesitatea reformelor în domeniul administrării publice și managementului finanțelor publice. În acest aspect, rolului instituției supreme de audit în sistemul de management al finanțelor publice este unul foarte important,  Capitolului 32 „Control financiar (care include Compartimentul II „Auditul extern) fiind inclus în Clusterul 1: „FUNDAMENTELE PROCESULUI DE ADERARE” din Raportul analitic privind cererea de aderare a Republicii Moldova la UE, care implică măsuri ce urmează a fi întreprinse în mod prioritar de autorități pentru înregistrarea progreselor necesare în procesul de aderare.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY