Actualizat: Vineri, 21 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Rapoartele anuale și de activitate ale Curții de Conturi, audiate în plenul Parlamentului

  • 03.03.2023
  • 1651

În cadrul ședinței plenare a Parlamentului de astăzi, 3 martie, au fost audiate Rapoartele anuale ale Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a patrimoniului public pe anii 2020 și 2021 și Rapoartele anuale de activitate ale CCRM pe anii 2020 și 2021. 

Principalele constatări și recomandări care se conțin în rapoartele anuale de audit au fost prezentate de Marian Lupu, Președintele CCRM. În contextul prezentării rapoartelor, Președintele CCRM s-a referit la concluziile care derivă din rapoartele de audit financiar, de conformitate și performanță și constatările pe problemele de sistem, semnalate de audit. 

Rapoartele anuale ale Curții de Conturi analizează și generalizează constatările din misiunile de audit realizate în perioada septembrie 2020 – septembrie 2021, și respectiv, în perioada septembrie 2021 – septembrie 2022.  

Scopul rapoartelor este de a evidenția principalele constatări și concluzii ale Curții de Conturi, de a atenționa Guvernul cu privire la neregulile și abaterile constatate privind administrarea finanțelor publice și a patrimoniului public, precum și de a înainta recomandări de îmbunătățire a situației în domeniul supus auditului public extern, promovând astfel responsabilitatea pentru buna guvernare în sectorul public.

În urma audierii, Parlamentul a luat act de rapoartele Curții de Conturi și a dispus, între altele, examinarea de către Guvern a rapoartelor CCRM și întreprinderea de acțiuni privind implementarea recomandărilor CCRM, modificarea cadrului normativ privind evidența contabilă și raportarea financiară, aplicabil în sectorul public, cu scopul de a remedia carențele existente.  De asemenea, Guvernul a fost obligat să revalorifice politicile investiționale în vederea corelării priorităților sectoriale cu resursele financiare disponibile pentru lucrări de construcție la obiectivele cu grad înalt de finalizare, eliminând astfel irosirea fondurilor publice. 

Parlamentul a solicitat Agenției Proprietății Publice și Agenției Servicii Publice întreprinderea unor acțiuni coerente pentru evaluarea și înregistrarea drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobile proprietate publică. 

Potrivit deciziei Parlamentului, Procuratura Generală și Centrul Național Anticorupție, în termen de 2 luni, vor informa Legislativul despre rezultatele examinării materialelor transmise de către Curtea de Conturi în anii 2021–2022.

De asemenea, Parlamentul a solicitat Curții de Conturi să continue procesul de dezvoltare a auditului public extern prin consolidarea capacităților instituționale, să asigure, prin activitățile de audit realizate, analiza evoluției în dinamică a problemelor sistemice perpetuate, precum și să monitorizeze implementarea de către entitățile auditate a recomandărilor de audit.

În cadrul ședinței Parlamentului au fost prezentate, de asemenea, Rapoartele anuale de activitate ale CCRM pe anii 2020 și 2021. Petru Rotaru, membru al CCRM a prezentat sumarul activității operaționale axate pe gestionarea resurselor umane, financiare, asigurarea calității și sistemului de control intern managerial, cooperarea internațională, cooperarea cu părțile interesate, asigurarea transparenței activității CCRM, precum și constatările rapoartelor de evaluare internațională ale Curții de Conturi, realizate în ultimii ani.

Ca urmare a audierilor, Parlamentul aluat act de rapoartele de activitate ale CCRM și a recomandat Curții de Conturi să consolideze capacitățile instituționale în spiritul prevederilor art. 49 din Acordul de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, conform recomandărilor Raportului evaluării internaționale a Curții de Conturi „peer-review” și concluziilor expuse în Raportul analitic al Comisiei Uniunii Europene (Capitolul 32: Controlul financiar, Auditul extern). 
 

 

 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY