Actualizat: Marți, 23 Aprilie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Prezentarea rezultatelor misiunii de audit intern, desfășurate în cadrul Curții de Conturi

  • 07.10.2022
  • 1786

Auditul intern este o activitate independentă și obiectivă, care ajută entitatea în atingerea obiectivelor, evaluând, printr-o abordare sistematică și metodică, procesele de management al riscurilor, de control și de guvernare a entității, oferind propuneri de consolidare a eficacității lor.

În acest sens, astăzi, 7 octombrie, auditorul intern al Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat cele mai importante constatări ale misiunii de audit cu tema „Evaluarea procesului de planificare, realizare și raportare a auditului conformității”.

În cadrul ședinței de închidere a misiunii de audit, participanții au fost informați despre obiectivul general al misiunii de audit, care a fost evaluarea conformității procesului de planificare, executare și raportare a auditului conformității.

La fel, au fost prezentate principalele aspecte cu privire la misiunea de audit intern, precum riscurile majore identificate și evaluate, aria de aplicabilitate a auditului, abordarea și metodologia de audit, obiectivele specifice, etc. Discuțiile s-au axat, în special, pe subiecte ce vizează constatările și recomandările de audit. Auditorii CCRM au apreciat raportul de audit intern, iar recomandările, care urmează a fi implementate vor contribui la consolidarea și îmbunătățirea calității rapoartelor de conformitate, elaborate de CCRM.  

Menționăm că activitatea de audit intern s-a desfășurat în conformitate cu Planul anual de activitate al Serviciului audit intern al Curții de Conturi, care este elaborat în baza preocupărilor conducerii, având ca scop determinarea priorităților activității de audit intern în concordanță cu obiectivele instituționale.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY