Actualizat: Duminică, 23 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Parlamentul cere Guvernului completarea cadrului legal în domeniile contabilității și raportării financiare în sectorul bugetar

Legislația R.Moldova în domeniile contabilității și raportării financiare în sectorul bugetar necesită îmbunătățire. Această concluzie se conține în rapoartele Curții de Conturi asupra administrării și întrebuințării resurselor financiare publice și a patrimoniului public în perioada anilor 2020-2021, prezentate în plenul Parlamentului.

Deputații au luat act de cele două rapoarte și au adoptat o hotărâre prin care solicită Guvernului să inițieze modificarea și completarea cadrului legal în domeniile contabilității și raportării financiare în sectorul bugetar.

De asemenea, vor fi întreprinse măsuri pentru a asigura respectarea de către autoritățile publice a calendarului bugetar, în special în ceea ce ține de elaborarea și prezentarea în Parlament a politicilor fiscale și bugetare, de diminuare a datoriei publice. Totodată, urmează a fi revalorificate politicile investiționale în vederea corelării priorităților sectoriale cu resursele financiare disponibile. Agenția Proprietății Publice și Agenția Servicii Publice vor întreprinde acțiuni pentru evaluarea sau reevaluarea și înregistrarea ori reînregistrarea drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobile proprietate publică. Totodată, Procuratura Generală va informa Parlamentul despre rezultatele examinării materialelor transmise de către Curtea de Conturi în anii 2020 – 2021.

Comisia de control al finanțelor publice va continua practica desfășurării audierilor publice conform competențelor atribuite, cu informarea publicului larg privind activitatea de audit public extern.

Totodată, în scopul creșterii gradului de transparență a rezultatelor misiunilor de audit Guvernul va solicita entităților auditate publicarea pe paginile web a rapoartelor de audit public extern și a informației privind executarea recomandărilor Curții de Conturi. De asemenea, executivul urmează să examineze constatările Curții de Conturi cu privire la executarea bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală.

Curtea de Conturi a perfectat 134 de rapoarte de audit la diferite entități publice. Cota opiniilor fără rezerve, care reflectă o exercitare a bugetelor cu exactitate, acuratețe și disciplină, constituie doar 20%. În Uniunea Europeană acest indicator este de 80 la sută. Iar ceea mai importantă concluzie este că Republica Moldova nu deține o informație completă privind activele statului.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY