Actualizat: Duminică, 23 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Mesaj de felicitare colaboratorilor Curţii de Conturi cu ocazia aniversării a 14-a de la crearea Curţii de Conturi

  • 08.12.2008
  • 1363

Stimaţi colaboratori ai Curţii de Conturi, stimaţi colegi,

   
 În această zi aşi vrea să Vă adresez sincere felicitări cu ocazia aniversării a 14-ea de la crearea Curţii de Conturi.
    În aceşti ani de activitate Curtea de Conturi – instituţia supremă de control financiar a statului a cunoscut o evoluţie semnificativă, dezvoltîndu-şi şi perfecţionîndu-şi continuu capacităţile şi practicile de control. În perioada anilor 2006-2007 a păşit într-o nouă etapă, bazată pe formarea sistemului unic de control financiar, de comun cu alte autorităţi publice centrale, lărgirea şi perfecţionarea cadrului legal şi a capacităţilor instituţionale, trecerea la o abordare de audit a mijloacelor financiare publice. Curtea de Conturi a depus eforturi considerabile în vederea demarării procesului de transformare într-o instituţie supremă de audit în conformitate cu standardele internaţionale şi cu cele ale Uniunii Europene privind cele mai bune practici ale auditului extern. La această etapă, Curtea de Conturi a reuşit să-şi mediatizeze şi parţial să realizeze scopurile sale care constau în consolidarea instituţională, dezvoltarea personalului, asigurarea profesionalismului şi obţinerea unui impact mai mare al activităţii.
    Curtea de Conturi doreşte să introducă procese de audit îmbunătăţite pentru a se transforma într-o instituţie mai eficientă şi eficace, care să garanteze Parlamentului şi contribuabililor că banii publici sînt utilizaţi în mod eficient şi legal. Acest lucru este şi rămîne în continuare o provocare, care solicită eforturile şi energia noastră, precum şi angajamentul nostru de a transforma instituţia noastră într-o instituţie de audit modernă.
    Misiunea noastră este să fim eficienţi, să efectuăm un control al utilizării resurselor financiare publice obiectiv şi profesionist nu doar din perspectiva legalităţii, dar şi a economicităţii eficienţei şi eficacităţii, să promovăm înaltele standarde ale transparenţei, responsabilităţii şi integrităţii în cadrul administrării publice.
    Pentru aceasta trebuie să demonstrăm o cultură înaltă a auditului extern bazată pe transparenţă, integritate, competenţă, tenacitate şi dinamism, cooperare, învăţare de la alţii, tratarea oamenilor cu respect şi alte valori eterne, care trebuie integrate în viaţa noastră de zi cu zi.
    Apreciind înalt calităţile profesionale, perseverenţa, onestitatea şi responsabilitatea pe care le manifestaţi zilnic în abordarea sarcinilor care vă sunt încredinţate, ţin să Vă aduc mulţumiri pentru munca asiduă şi contribuţia de zi cu zi întru binele şi prosperarea ţării noastre Republica Moldova, dorindu-Vă multă sănătate, succese şi realizări, energie creatoare  şi putere de muncă.

ALA POPESCU,
08 decembrie 2008                                            PREŞEDINTELE CURŢII DE CONTURI

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY