Actualizat: Marți, 16 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

MAI a prezentat Parlamentului rapoartele de audit privind situația financiară

Rapoartele de audit asupra situației financiare la Ministerul Afacerilor Interne pe anii 2021 și 2022 au fost examinate la ședința Comisiei de control al finanțelor publice. Concluzia este că, în respectiva perioadă, auditul oferă, sub toate aspectele semnificative, o imagine corectă și fidelă în corespundere cu cadrul de raportare financiară aplicabil, cu excepția unor aspecte pentru care au fost expuse opinii cu rezerve.

Rapoartele de audit au fost remise Parlamentului, Președintelui Republicii Moldova, Guvernului și Procuraturii Generale. Potrivit recomandărilor, Ministerul Afacerilor Interne urmează să implementeze o serie de recomandări prin care să asigure evaluarea și înregistrarea regulamentară în evidența contabilă a clădirilor și terenurilor din gestiunea instituțiilor subordonate ministerului; să asigure contabilizarea cheltuielilor bazinului de înot al Clubului sportiv central „Dinamo”; să asigure transparența tuturor procedurilor de achiziții publice de către autoritățile contractante din cadrul sistemului, cu obligativitatea desfășurării achizițiilor publice prin intermediul Sistemului informațional automatizat MTender; să asigure respectarea disciplinei financiare prin neasumarea de angajamente peste limita alocațiilor bugetare anuale aprobate, precum și prin neefectuarea plăților în avans. Alte recomandări formulate la adresa MAI presupun întreprinderea măsurilor necesare pentru casarea sau transmiterea mijloacelor fixe și a materialelor circulante moral învechite sau integral uzate, neutilizate timp îndelungat și efectuarea inventarierii anuale a bunurilor;

De asemenea, auditul a recomandat ministerului să asigure acordarea concediilor anuale angajaților în conformitate cu prevederile legale și să întreprindă măsuri în vederea utilizării de către angajați a restanțelor la concediul anual.

Misiunea de audit a mai recomandat formarea unor comisii pentru efectuarea controlului anual privind utilizarea regulamentară a mijloacelor financiare destinate finanțării activității speciale de investigații și completarea rezervei de stat și de mobilizare conform cerințelor Nomenclatorului bunurilor materiale, menite să asigure protecția populației în cazul unor eventuale situații excepționale, determinate de evenimente de forță majoră.

Curtea de Conturi urmează să fie informată, în termen de 6 luni, despre acțiunile întreprinse pentru executarea recomandărilor. Misiunea de audit public extern a fost realizată în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2022, avînd drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Interne pentru anii 2021 și 2022 nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative, cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY