Actualizat: Duminică, 21 Aprilie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Întrevedere cu experți români

  • 20.01.2011
  • 948
La 20 ianuarie a.c.,  la solicitarea  experților români, care se află în misiune oficială în Republica Moldova în cadrul Proiectului de înfrățire instituțională Sprijin pentru Sistemul de Achiziții Publice al Republicii Moldova,  a avut loc întrevederea cu persoanele responsabile din cadrul Curții de Conturi implicate în realizarea auditului performanței achizițiilor publice în contextul noii Legi privind achizițiile publice nr.96-XVI din 13.04.2007.
Discuțiile s-au axat,în special,  pe auditul performanței achizițiilor publice în contextul noii Legi privind achizițiile publice, efectuat de către Curtea de Conturi, precum și pe elaborarea de către experții români a regulamentelor care lipsesc în sprijinul implementării noii Legi și pe procedurile prioritare  în acest sens.
Doamna Ecaterina Paknehad, membru al Curții de Conturi,  a relatat că acest audit a fost inițiat pentru a constata dacă la implementarea Legii respective au existat probleme care  au limitat eficacitatea activității autorităților contractante, operatorilor economici și a altor persoane, iar în cazul constatării acestora care urmau să fie  acțiunile întreprinse de Guvern, în persoana Agenției Rezerve Materiale, Achiziții Publice și Ajutoare Umanitare, pentru a îmbunătăți eficacitatea achizițiilor. În raportul său de audit Curtea de Conturi a prevăzut că responsabilitatea, mecanismele de verificare și contrapunere,  principiile eficienței, economicității și eficacității, sînt reglementate suficient de bine pentru a putea fi respectate de responsabilii de la instituțiile publice.
Experții români au apreciat la justa valoare recomandările Curții de Conturi la acest capitol, precum și profesionalismul Curții de Conturi, menționînd că raportul auditului performanței trebuie să contribuie la îmbunătățirea activității Agenției Achizițiilor Publice în Republica Moldova.
reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY