Actualizat: Vineri, 21 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

INTOSAI – Cooperarea cu donatorii

  • 02.03.2012
  • 1636

 

Jaipur, India, 24-25 februarie 2012 -Controlorul şi Auditorul General al Indiei a găzduit reuniunea a IV-a a Comitetului Director pentru cooperarea dintre INTOSAI și Comunitatea donatoare.  Participanţii la reuniune au examinat  55 de propuneri de finanțare de dezvoltare a capacităților ISA. În cadrul reuniunii s-a convenit de a institui un fond pentru dezvoltarea capacităţii şi de a crea un cadru de măsurare a performanței  ISA.  După reuniune a avut loc Forumul IV Busan de cel mai înalt nivel privind eficienţa ajutorului acordat în 2011, unde s-a subliniat rolul crucial al Instituţiilor Supreme de Audit în consolidarea instituţiilor naţionale pentru promovarea dezvoltării durabile.  

Comitetul Director INTOSAI pentru cooperarea cu donatorii activează pentru punerea în aplicare a Memorandumului de Înțelegere (MÎ), semnat de către INTOSAI şi 16 donatori parteneri.  Recunoscând rolul important al ISA în consolidarea responsabilității, transparenţei, bunei guvernări și gestionării fondurilor publice, MÎ îşi propune  ca scop consolidarea suportului acordat pentru ISA din țările în curs de dezvoltare.   

Comitetul Director a salutat progresele importante realizate în perioada de la ultima reuniune din iulie 2011.  Realizările includ:

  • 8 noi inițiative lansate la nivel internațional și regional, inclusiv un program internațional de a pune în aplicare standardele ISSAI, 2,85 milioane de dolari.
  • Un apel internațional de propuneri pentru ISA care au nevoie de sprijin a fost anunţat în septembrie 2011. Au fost prezentate 55 de propuneri de la toate regiunile INTOSAI. Progresul a fost realizat datorită propunerilor donatorilor dispuşi să sprijine ISA. În timpul întâlnirilor au fost exprimate 14 propuneri iar participanţii le pot examina în următoarele trei luni.
  • Un task force al organizațiilor donatoare care împărtăşesc aceleaşi valori sunt de acord în ce privește regimul de funcționare a fondului internațional pentru dezvoltarea capacităților ISA, care va fi lansat în acest an şi va suplimenta sprijinul existent.
  • A fost lansată o bază de date pentru sprijinirea dezvoltării capacităţilor ISA în vederea îmbunătăţirii coordonării sprijinului acordat către ISA. Acesta este disponibil la www. saidevelopment. org.
  • Un instrument de măsurare a performanței ISA este în curs de dezvoltare.

Pentru informații suplimentare despre oricare dintre activitățile menționate mai sus sau despre cooperarea INTOSAI-donatorii în general, vă rugăm să contactaţi: telefon: + 47 21 54 08 10  e-mail: intosai. donator. secretariat@idi.no și pagina web: www. idi. no. 

 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY