Actualizat: Luni, 24 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Suport bugetar UE

  • 128816

Programul de suport al UE pentru reformele politicii finanțelor publice

În conformitate cu prevederile Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Programul de suport pentru reformele  politicii finanțelor publice din Republica Moldova, semnat la 27 octombrie 2014, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 921 din 12.11.2014, Curtea de Conturi, de rînd cu Guvernul, Ministerul finanțelor, Parlamentul (Comisia, economie, buget și finanțe) urmează să beneficieze de asistență în procesul de consolidare a bunei guvernări, a unei politici  fiscale eficiente care să ducă la îmbunătățirea sistemelor managementului finanțelor publice.

Astfel, activitățile preconizate spre implementare de către Curtea de Conturi, conform Anexei la Acord se distribuie pentru anii 2015-2017, valoarea totală a suportului bugetar fiind de 7,8 milioane de euro (2,4+2,4+3,0 milioane de euro).                                                     

Condițiile pentru beneficierea de sursele suportului bugetar de către Curtea de Conturi sunt următoarele:

Condiţia CI: îmbunătăţirea eficienței auditului extern

Condiţia C2: îmbunătăţirea transparenţei auditului extern şi a managementului rezultatelor

Condiţia C3: Mărirea transparenţei în activităţile anti-corupţie ale Curții de Conturi.

 

Pentru perioada anului 2015 sunt prevăzute următoarele activități:

 Cl.l Curtea de Conturi pregăteşte şi publică o analiză a conformării la principiile ISSAI a standardelor de audit şi procedurile ce le urmează pe acestea.

C2.1 Curtea de Conturi pregăteşte un plan de acţiuni cu scopul de a îmbunătăţi performanţa auditului şi a comunicării relevante Parlamentului, Guvernului şi societăţii civile.

C3.1 Curtea de Conturi dezvoltă şi publică directivele referitoare la rolul ISA în cazurile de fraudă şi corupţie.

 

Îndeplinirea activităților urmează a fi realizată pînă la finele anului 2015, pînă în luna mai 2016 se va realiza evaluarea rezultatelor, astfel ca debursările să se producă pînă în luna iulie 2016 (2,4 milioane de euro).

Programul de suport al UE pentru reformele politicii finanțelor publice

În conformitate cu prevederile Acordului de finanțare dintre Guvernul Republicii Moldova și Uniunea Europeană privind Programul de suport pentru reformele  politicii finanțelor publice din Republica Moldova, semnat la 27 octombrie 2014, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 921 din 12.11.2014, Curtea de Conturi, de rînd cu Guvernul, Ministerul finanțelor, Parlamentul (Comisia, economie, buget și finanțe) urmează să beneficieze de asistență în procesul de consolidare a bunei guvernări, a unei politici  fiscale eficiente care să ducă la îmbunătățirea sistemelor managementului finanțelor publice.

Astfel, activitățile preconizate spre implementare de către Curtea de Conturi, conform Anexei la Acord se distribuie pentru anii 2015-2017, valoarea totală a suportului bugetar fiind de 7,8 milioane de euro (2,4+2,4+3,0 milioane de euro).                                                     

Condițiile pentru beneficierea de sursele suportului bugetar de către Curtea de Conturi sunt următoarele:

Condiţia CI: îmbunătăţirea eficienței auditului extern

Condiţia C2: îmbunătăţirea transparenţei auditului extern şi a managementului rezultatelor

Condiţia C3: Mărirea transparenţei în activităţile anti-corupţie ale Curții de Conturi.

 

Pentru perioada anului 2015 sunt prevăzute următoarele activități:

 Cl.l Curtea de Conturi pregăteşte şi publică o analiză a conformării la principiile ISSAI a standardelor de audit şi procedurile ce le urmează pe acestea.

C2.1 Curtea de Conturi pregăteşte un plan de acţiuni cu scopul de a îmbunătăţi performanţa auditului şi a comunicării relevante Parlamentului, Guvernului şi societăţii civile.

C3.1 Curtea de Conturi dezvoltă şi publică directivele referitoare la rolul ISA în cazurile de fraudă şi corupţie.

 

Îndeplinirea activităților urmează a fi realizată pînă la finele anului 2015, pînă în luna mai 2016 se va realiza evaluarea rezultatelor, astfel ca debursările să se producă pînă în luna iulie 2016 (2,4 milioane de euro).

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY