Actualizat: Duminică, 23 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr. 29 din 04 iunie 2024 cu privire la Raportul de audit asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Energiei încheiate la 31 decembrie 2023

Nr. 29 din 04.06.2024
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 2.4.1. inventarierea și înregistrarea în evidența contabilă a patrimoniului de stat din administrarea ministerului și a instituțiilor fondate;

Autoritatea:Ministerul Energiei

Termen implementare: 18.12.2024

Recomandarea: 2.4.2. revizuirea și actualizarea politicilor contabile ale ministerului în vederea reglementării criteriilor specifice de recunoaștere în evidența contabilă a granturilor capitale;

Autoritatea:Ministerul Energiei

Termen implementare: 18.12.2024

Recomandarea: 2.4.3. elaborarea politicii de contabilitate-tip pentru autoritățile/instituțiile din subordine, care să conțină prevederi suplimentare ce țin de specificul activității lor, precum și coordonarea acesteia cu Ministerul Finanțelor;

Autoritatea:Ministerul Energiei

Termen implementare: 18.12.2024

Recomandarea: 2.5.1. inventarierea rețelelor de transport și distribuție a gazelor naturale construite din resursele bugetului public național;

Autoritatea:Ministerul Energiei

Termen implementare: 18.06.2025

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 18.06.2025

Recomandarea: 2.5.2. identificarea și implementarea unui mecanism de evaluare și gestiune a rețelelor de gaze proprietate publică, inclusiv a celor fără proprietar înregistrat;

Autoritatea:Ministerul Energiei

Termen implementare: 18.06.2025

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 18.06.2025

Recomandarea: 2.6.1. inventarierea, actualizarea și înaintarea, spre înregistrare, a modificărilor la Statutul Întreprinderii de Stat „Moldelectrica”, cu excluderea bunurilor domeniului public al statului depuse în capitalul social al acesteia;

Autoritatea:Ministerul Energiei

Termen implementare: 18.06.2025

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA DE STAT "MOLDELECTRICA", MUN.CHIŞINĂU

Termen implementare: 18.06.2025

Recomandarea: 2.6.2. înregistrarea corespunzătoare a drepturilor patrimoniale asupra bunurilor imobile deținute de Întreprinderea de Stat „Moldelectrica”;

Autoritatea:Ministerul Energiei

Termen implementare: 18.12.2024

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA DE STAT "MOLDELECTRICA", MUN.CHIŞINĂU

Termen implementare: 18.12.2024

Recomandarea: 2.6.3. asigurarea veridicității și plenitudinii informațiilor raportate Agenției Proprietății Publice cu privire la terenurile gestionate.

Autoritatea:Ministerul Energiei

Termen implementare: 18.12.2024

Autoritatea:ÎNTREPRINDEREA DE STAT "MOLDELECTRICA", MUN.CHIŞINĂU

Termen implementare: 18.12.2024

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY