Actualizat: Duminică, 23 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr. 56 din 15 decembrie 2023 cu privire la Raportul auditului conformității privind gestionarea patrimoniului public și a resurselor financiare de către IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” în anii 2021-2023 (6 luni)

Nr. 56 din 15.12.2023
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 1. Să asigure inventarierea patrimoniului/bunurilor publice, determinarea și întocmirea listei bunurilor, cu divizarea celor transmise în gestiune economică și a celor cu titlu de proprietate către IMSP (Observația 4.1.1)

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 30.09.2024

Autoritatea:IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”

Termen implementare: 30.09.2024

Recomandarea: 2. Să asigure înregistrarea conformă a patrimoniului transmis în gestiune economică de către fondator și cu titlu de proprietate, cu ajustarea înregistrărilor aferente capitalului propriu (Observația 4.1.8)

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 30.09.2024

Autoritatea:IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”

Termen implementare: 30.09.2024

Recomandarea: 3. Să asigure înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a bunurilor deținute (Observația 4.1.1, 4.1.3)

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 30.09.2024

Autoritatea:IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”

Termen implementare: 30.09.2024

Recomandarea: 4. Să examineze modul de optimizare a cheltuielilor în cadrul clinicii Vorniceni, cu identificarea soluțiilor oportune, inclusiv de reprofilare a acesteia (Observația 4.1.6, 4.1.7)

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 30.09.2024

Autoritatea:IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”

Termen implementare: 30.09.2024

Recomandarea: 5. Să asigure finalizarea procedurii de transmitere a terenurilor către IMSP, cu semnarea contractelor de comodat, precum și să asigure actualizarea valorii terenurilor (Observația 4.1.4)

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 30.09.2024

Recomandarea: 7. Să asigure delimitarea și înregistrarea bunurilor publice utilizate ca spațiu locativ în conformitate cu Legea nr. 187 din 14.07.2022 cu privire la condominiu, cu determinarea responsabilului de luare în evidență a apartamentelor neprivatizate ((Observația 4.1.3).

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 30.09.2024

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 30.09.2024

Recomandarea: 8. Să asigure analiza proceselor defectuoase aferente conformității remunerării muncii, cu tragerea la răspundere a persoanelor responsabile ce nu și-au realizat atribuțiile regulamentar (Observația 4.2.1)

Autoritatea:IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”

Termen implementare: 30.09.2024

Recomandarea: 9. Să intensifice controalele interne în vederea asigurării conforme a tabelării, calculării și achitării mijloacelor financiare publice pentru remunerarea muncii prin descrierea proceselor interne cu stabilirea persoanelor responsabile de veridicitatea datelor, inclusiv la toate etapele (Observația 4.2.2)

Autoritatea:IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”

Termen implementare: 30.09.2024

Recomandarea: 10. Să asigure returnarea sumelor achitate neregulamentar angajaților care nu se aflau pe teritoriul Republicii Moldova, în valoare de 39,5 mii lei, și a celor achitate neîntemeiat în sumă de 19,7 mii lei (Observația 4.2.2- 4.2.3)

Autoritatea:IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”

Termen implementare: 30.09.2024

Recomandarea: 11. Să asigure analiza și planificarea utilizării zilelor de concediu anual al angajaților în termen, potrivit art.118 din Codul muncii, iar pentru zilele de concediu neutilizate aferente unor funcții să examineze posibilitatea formării provizioanelor (Observația 4.2.4)

Autoritatea:IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”

Termen implementare: 30.09.2024

Recomandarea: 12. Să asigure evidența conformă a veniturilor și cheltuielilor aferente tuturor tipurilor de servicii prestate (donații, implementarea schemelor de tratament etc.), cu elaborarea procedurilor distincte de recunoaștere a acestora în baza documentelor primare și în conformitate cu SNC (Observația 4.2.10)

Autoritatea:IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”

Termen implementare: 30.09.2024

Recomandarea: 13. Să asigure evaluarea funcționalității utilajului și echipamentelor medicale, cu casarea celor uzate, precum și elaborarea reglementărilor privind punerea lor în funcțiune doar în cazul necesității acestora (Observația 4.1.9, 4.1.10)

Autoritatea:IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”

Termen implementare: 30.09.2024

Recomandarea: 14. Ca urmare a efectuării inventarierii anuale, să determine utilajele noi neutilizate, dar necesare instituției și cele care pot fi transmise altor entități (Observația 4.1.9)

Autoritatea:IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”

Termen implementare: 30.09.2024

Recomandarea: 15. Să elaboreze planul alimentar și totalizarea numărului de pacienți ținând cont de internările și externările efectuate, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 238/2009 privind ameliorarea alimentației pacienților în instituțiile medico-sanitare spitalicești (Observația 4.2.8)

Autoritatea:IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”

Termen implementare: 30.09.2024

Recomandarea: 16. Să asigure includerea în planul de achiziții a tuturor bunurilor și serviciilor necesare a fi procurate, indiferent de procedura ulterioară aplicată (Observația 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7)

Autoritatea:IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”

Termen implementare: 30.09.2024

Recomandarea: 17. Să asigure evidența termenului restant de valabilitate a medicamentelor la primirea acestora în depozitul farmaceutic al instituției (Observația 4.2.13)

Autoritatea:IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”

Termen implementare: 30.09.2024

Recomandarea: 6. Să elaboreze îndrumări metodologice privind modul de ajustare de către IMSP a elementelor de capital propriu și datorii, în scopul reflectării corecte a datoriilor aferente patrimoniului primit în gestiune economică, precum și a patrimoniului primit de la stat cu drept de proprietate (Observația 4.1.8)

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 30.09.2024

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY