Actualizat: Vineri, 21 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr. 37 din 4 iulie 2023 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Sănătății încheiate la 31 decembrie 2022

Nr. 37 din 04.07.2023
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 2.4. pentru luare de atitudine și se recomandă, conform competențelor delegate, examinarea rezultatelor auditului, cu aprobarea unui plan de măsuri în vederea implementării recomandărilor, după cum urmează:

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 13.03.2024

Recomandarea: 2.4.1. să reexamineze situațiile referitor la apartenența bunurilor imobile contabilizate, dar care, conform înscrisurilor din Registrul bunurilor imobile, aparțin terților, cu ajustarea, după caz, ori a înscrisurilor în Registru, ori a soldurilor grupelor de conturi 311 „Clădiri”;

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 13.03.2024

Recomandarea: 2.4.2. să elaboreze și să aprobe măsuri ce ar asigura realizarea funcțiilor de bază ale Ministerului ce țin de coordonarea şi monitorizarea activității autorităților administrative din subordine și a instituțiilor publice în care Ministerul deține calitatea de fondator ;

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 13.03.2024

Recomandarea: 2.4.3. să întreprindă măsurile de rigoare, cu exercitarea atribuțiilor de monitorizare a realizării prevederilor Hotărârii Guvernului nr.789/2014 , precum și informarea Guvernului despre situațiile existente, cu înaintarea propunerilor de soluționare;

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 13.03.2024

Recomandarea: 2.4.4. să întreprindă măsuri în vederea clarificării situației privind „Blocul Curativ nr.2 al Spitalului de Ftiziopneumologie din satul Vorniceni” și identificării soluțiilor optime;

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 13.03.2024

Recomandarea: 2.4.5. Ministerul Sănătății, de comun cu Instituția Publică „Unitatea de coordonare, implementare şi monitorizare a proiectelor în domeniul sănătății”, să asigure confirmarea documentară a executării prevederilor contractuale ce țin de atingerea scopului de utilizare a mijloacelor publice și de realizare a indicatorilor de rezultat stabiliți;

Autoritatea:UNITATEA DE COORDONARE, IMPLEMENTARE ŞI MONITORIZARE A PROIECTULUI ÎN DOMENIUL SĂNĂTATE

Termen implementare: 13.03.2024

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 13.03.2024

Recomandarea: 2.4.6. Ministerul Sănătății, de comun cu Instituția medico-sanitară publică Institutul Oncologic și cu Instituția Publică „Unitatea de coordonare, implementare şi monitorizare a proiectelor în domeniul sănătății”, să asigure documentarea regulamentară a tranzacției și restabilirea creanței în sumă de 22 346,9 mii lei, aferentă achiziționării utilajului medical;

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 13.03.2024

Autoritatea:UNITATEA DE COORDONARE, IMPLEMENTARE ŞI MONITORIZARE A PROIECTULUI ÎN DOMENIUL SĂNĂTATE

Termen implementare: 13.03.2024

Autoritatea:INSTITUTUL ONCOLOGIC

Termen implementare: 13.03.2024

Recomandarea: 2.4.7. Ministerul Sănătății, de comun cu Agenția Proprietății Publice, să asigure transmiterea terenurilor în administrarea Agenției Proprietății Publice, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.161 din 07.03.2019;

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 13.03.2024

Recomandarea: 2.4.8. se reiterează necesitatea implementării recomandărilor de audit și elaborării unui plan de acțiuni ce ar asigura implementarea recomandărilor înaintate prin Hotărârea Curții de Conturi nr. 80 din 24 decembrie 2020 „Privind Raportul auditului conformității organizării, realizării şi supravegherii parteneriatelor public-private în domeniul sănătății”;

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 13.03.2024

Recomandarea: 2.5. pentru informare și luare de atitudine, precum și pentru uniformizarea modului de finanțare, de ținere a evidenței contabile (instituțiile la autogestiune) și de raportare a situațiilor financiare (instituțiile bugetare) pentru Instituția Publică „Unitatea de coordonare, implementare şi monitorizare a proiectelor în domeniul sănătății”.

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 13.03.2024

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY