Actualizat: Duminică, 23 Iunie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr. 36 din 28 iulie 2022 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Sănătății încheiate la 31 decembrie 2021

Nr. 36 din 28.07.2022
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Recomandarea: 2.4.2. să întreprindă măsurile de rigoare cu exercitarea atribuțiilor de monitorizare a realizării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 789/2014 „Cu privire la dezvoltarea infrastructurii Centrului Național de Medicină Sportivă „Atletmed””, precum și informarea Guvernului despre situațiile create cu înaintarea propunerilor de soluționare;

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 26.02.2023

Recomandarea: 2.4.3. să întreprindă măsuri în vederea clarificării situației existente la „Blocul Curativ nr.2 al Spitalului de Ftiziopneumonologie din satul Vorniceni” și identificării soluțiilor optime;

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 26.02.2023

Recomandarea: 2.5. Ministerului Sănătății, de comun cu Agenția Proprietății Publice, în vederea asigurării transmiterii terenurilor în administrarea Agenției Proprietății Publice în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.161 din 07.03.2019;

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 26.02.2023

Autoritatea:Agenția Proprietății Publice

Termen implementare: 26.02.2023

Recomandarea: 2.4. Ministerului Sănătății, pentru luare de atitudine și se recomandă, conform competențelor delegate, examinarea rezultatelor auditului, cu aprobarea unui plan de măsuri în vederea întreprinderii acțiunilor necesare pentru implementarea recomandărilor, după cum urmează: 2.4.1. să reexamineze situațiile cu înscrisurile din Registrul bunurilor imobile referitor la apartenența bunurilor imobile contabilizate, dar care, conform înscrisurilor din Registru, aparțin terților, cu ajustarea, după caz, ori a înscrisurilor în Registru, ori a soldurilor grupelor de conturi 311 „Clădiri”;

Autoritatea:Ministerul Sănătății

Termen implementare: 26.02.2023

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY