Actualizat: Marți, 23 Aprilie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr. 23 din 10 iunie 2021 cu privire la Raportul auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor încheiate la 31 decembrie 2020

Nr. 23 din 10.06.2021
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Misiunea de audit public extern a fost realizată conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20201, având drept scop oferirea unei asigurări rezonabile cu privire la faptul că rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Finanțelor încheiate la 31 decembrie 2020 nu conțin, în ansamblul lor, denaturări semnificative, cauzate de fraude sau erori, precum și emiterea unei opinii.
Auditul public extern s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit aplicate de Curtea de Conturi2.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.77 din 27.12.2019 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2020”.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr. 2  din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.  
Recomandarea: 2.4. pentru examinarea rezultatelor auditului public extern și implementarea recomandărilor de audit, precum și pentru înaintarea către Guvern a propunerilor de modificare a cadrului normativ în aspectul evaluării bunurilor confiscate și ținerii evidenței contabile a acestora de către organele abilitate cu funcții de confiscare și comercializare

Autoritatea:Ministerul Finanțelor

Termen implementare: 02.01.2022
Data implementării: 24.12.2021
Răspunsul autorității:
Scris.MinFin nr.05-10/85/1366 din 24.12.2021: Planul a fost aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.95 din 16 iulie 2021, fiind ulterior modificat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.135 din 03 noiembrie 2021 (copiile ordinelor se prezintă anexat, pe 9 file).
Proiectul Hotărârii Guvernului a fost elaborat și coordonat cu Ministerul Finanțelor și Serviciul Vamal.
Acesta urmează a fi publicat spre consultare publică și supus procedurii de avizare la autoritățile competente prin intermediul Cancelariei de Stat. RO_8557_836-21_MinFin.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY