Actualizat: Luni, 15 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr.72 din 22 decembrie 2020 cu privire la Raportul auditului conformității gestionării patrimoniului public și a resurselor financiare publice de către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală în perioada anilor 2017-2019

Nr. 72 din 22.12.2020
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Misiunea de audit public extern s-a realizat conform Programului activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2020 (cu modificările ulterioare)1, având drept scop evaluarea conformității gestionării patrimoniului public și a resurselor financiare publice de către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală în perioada anilor 2017-2019.
Auditul a fost planificat și s-a desfășurat în conformitate cu Standardele Internaționale ale Instituțiilor Supreme de Audit aplicate de Curtea de Conturi (ISSAI 100, ISSAI 400 și ISSAI 4000)2.

1 Hotărârea Curții de Conturi nr.77 din 27.12.2019 „Privind aprobarea Programului activității de audit a Curții
de Conturi pe anul 2020”.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.
Recomandarea: 2.4. pentru luare de atitudine și asigurarea implementării recomandărilor expuse în Raportul de audit

Autoritatea:Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

Termen implementare: 22.09.2021
Răspunsul autorității:
Scris.AGEPI nr.1720 din 21.09.2021: S-a luat act de rezultatele misiunii de audit efectuate de către Curtea de Conturi. RO_8218_641-21_AGEPI.pdf

Recomandarea: 1. să asigure adoptarea Programului de dezvoltare strategică a AGEPI conform cerințelor actelor normative în vigoare (pct.4.2.1.)

Autoritatea:Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

Termen implementare: 22.09.2021
Răspunsul autorității:
Scris.AGEPI nr.1720 din 21.09.2021: Programul de dezvoltare strategică al AGEPI pentru anii 2022-2024 (PDS ) a fost elaborat în conformitate cu mecanismul stabilit de Hotărârea Guvernului nr. 176/2011 cu privire la aprobarea Metodologiei de elaborare a programelor de dezvoltare strategică ale autorităţilor administraţiei publice centrale, ulterior aprobat de Directorul general al AGEPI și plasat pe pagina-web a instituției. RO_8218_641-21_AGEPI.pdf

Recomandarea: 2. să asigure consolidarea controlului intern managerial instituit în cadrul AGEPI, prin definirea procesului de rectificare a bugetului în corespundere cu cadrul legal în vigoare, precum și prin determinarea: setului de reguli, principii, etape și operațiuni conexe; subdiviziunilor structurale și persoanelor implicate în aceste procese; datelor-limită principale și responsabilităților delegate etc. (pct.4.2.2.)

Autoritatea:Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

Termen implementare: 22.09.2021
Răspunsul autorității:
Scris.AGEPI nr.1720 din 21.09.2021: Au fost operate modificări în raport cu Procedura de proces a activității Secției contabilitate, planificare și achiziții în vederea asigurării implementării aspectelor sesizate. RO_8218_641-21_AGEPI.pdf

Recomandarea: 3. să asigure înregistrarea în evidența contabilă a lotului de teren aflat în gestiune în conformitate cu actele normative în vigoare (pct.4.3.1.1.)

Autoritatea:Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

Termen implementare: 22.09.2021
Răspunsul autorității:
Scris.AGEPI nr.1720 din 21.09.2021: Lotul de teren aflat în gestiunea AGEPI a fost luat la evidență contabilă în baza Certificatului privind valoarea bunului imobil în scopul impozitării, eliberat de către Instituția Publică „Agenția Servicii Publice” Serviciul cadastral teritorial „Chișinău”. RO_8218_641-21_AGEPI.pdf

Recomandarea: 4. să asigure înregistrarea în expresie cantitativă și valorică a produselor informaționale primite în cadrul Proiectului Uniunii Europene „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova” (pct.4.3.1.2.)

Autoritatea:Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

Termen implementare: 22.09.2021
Răspunsul autorității:
Scris.AGEPI nr.1720 din 21.09.2021: Produsele informaționale primite în cadrul Proiectului UE „Suport pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în Republica Moldova”:
- Sistemul informaţional în domeniul protecţiei obiectelor de proprietate intelectuală ( SI e-OPI), parte componentă a Platformei informaţionale în domeniul protecţiei drepturilor de proprietate intelectuală, instituită prin Hotărârea Guvernului nr.721 din 30.09.2020 (http://db.observatorpi.md/);
- Platforma de instruire on-line în domeniul proprietății intelectuale E-Learning (http://elearning.agepi.gov.md);
- Harta interactivă a Produselor tradiționale (http://harta-ig.agepi.gov.md) au fost contabilizate în expresie cantitativă și valorică în baza scrisorii ARCHIDATA SRL nr. 80901/09.08.2021. RO_8218_641-21_AGEPI.pdf

Recomandarea: 5. să asigure casarea mijloacelor fixe uzate și neutilizate în cadrul AGEPI în conformitate cu actele normative în vigoare (pct.4.3.1.3.)

Autoritatea:Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

Termen implementare: 22.09.2021
Răspunsul autorității:
Scris.AGEPI nr.1720 din 21.09.2021: Casarea mijloacelor fixe uzate și neutilizate în cadrul AGEPI a fost asigurată în conformitate cu procedura stabilită prin Regulamentul privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 500/1998.
* AGEPI a solicitat fondatorului (Cancelaria de stat) delegarea reprezentantului său în cadrul Comisiei de casare și a autorizației de casare.
** Cancelaria de Stat a delegat reprezentantul său, însă nu a emis autorizația respectivă. RO_8218_641-21_AGEPI.pdf

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY