Actualizat: Vineri, 19 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Hotărârea nr. 65 din 14 decembrie 2020 cu privire la Raportul auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială comuna Băcioi în anul 2019

Nr. 65 din 14.12.2020
Prima | RAPOARTE DE AUDIT
Misiunea de audit a fost efectuată în temeiul art.31 alin.(3) și alin.(6), art.32 din Legea nr.260 din 07.12.2017 și în conformitate cu Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 20201 și cu Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI pus în aplicare de Curtea de Conturi2.
Auditul a avut drept scop evaluarea conformității gestionării resurselor financiare publice și a patrimoniului public de către entitatea auditată, în raport cu criteriile regulamentare de ordin legal.

1 Programul activității de audit a Curții de Conturi pe anul 2020, aprobat prin Hotărârea Curții de Conturi nr.77 din 27.12.2019.
2 Hotărârea Curții de Conturi nr.2 din 24.01.2020 „Cu privire la Cadrul Declarațiilor Profesionale ale INTOSAI”.
Recomandarea: 2.8.1. examinarea în şedinţa Consiliului local Băcioi a rezultatelor auditului, cu audierea persoanelor responsabile referitor la faptele descrise în Raportul de audit şi cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a deficienţelor constatate;

Autoritatea:Primăria comunei Bacioi

Termen implementare: 22.10.2021
Răspunsul autorității:
scrisoare Prim. com. Băcioi nr. 02/1-37/420 din 22.03.2023 (data de intrare)
Decizia Consiliului Nr.1/5 din 06.03.2021 „Cu privire la examinarea rezultatului auditului, cu aprobarea planului de măsuri în scopul înlăturării încălcării depistate” scrisoare prim. Băcioi.PDF

Recomandarea: 2.8.2. implementarea recomandărilor auditului indicate în Raportul auditului conformității asupra procesului bugetar și gestionării patrimoniului public la unitatea administrativ-teritorială comuna Băcioi în anul 2019.

Autoritatea:Primăria comunei Bacioi

Termen implementare: 22.10.2021
Răspunsul autorității:
scrisoare Prim. com. Băcioi nr. 02/1-37/420 din 22.03.2023 (data de intrare)
Decizia Consiliului Nr.1/5 din 06.03.2021 „Cu privire la examinarea rezultatului auditului, cu aprobarea planului de măsuri în scopul înlăturării încălcării depistate” scrisoare prim. Băcioi.PDF

Recomandarea: 1. eliminarea neconformităților indicate în prezentul Raport de audit;

Autoritatea:Primăria comunei Bacioi

Termen implementare: 22.10.2021
Răspunsul autorității:
scrisoare Prim. com. Băcioi nr. 02/1-37/420 din 22.03.2023 (data de intrare)
S-a asigurat evidența completă cu privire la eliberarea notificărilor de funcționare pentru unitățile de comerţ, s-a înaintat către consiliu actele care stau la bază contractului de arendă nr.409 pentru examinare cu privire la suspiciunile de falsificare a termenului de arendă stabilite. scrisoare prim. Băcioi.PDF

Recomandarea: 2. implementarea CIM privind elaborarea, aprobarea și monitorizarea proceselor operaționale ce țin de elaborarea și fundamentarea prognozei bugetare pe toate tipurile de venituri și cheltuieli, cu indicarea corespunzătoare a responsabilităților;

Autoritatea:Primăria comunei Bacioi

Termen implementare: 22.10.2021
Răspunsul autorității:
scrisoare Prim. com. Băcioi nr. 02/1-37/420 din 22.03.2023 (data de intrare)
Procesul planificării veniturilor și raportarea cheltuielilor este realizată conform cerințelor legale în colaborare cu IFS și legile și cotele fiscale în vigoare.
scrisoare prim. Băcioi.PDF

Recomandarea: 3. stabilirea, calcularea și încasarea, conform prevederilor legale, a plății pentru folosirea terenurilor proprietate publică aferente întreprinderilor și obiectivelor private;

Autoritatea:Primăria comunei Bacioi

Termen implementare: 22.10.2021
Răspunsul autorității:
scrisoare Prim. com. Băcioi nr. 02/1-37/420 din 22.03.2023 (data de intrare)
Proces de judecată, instanța da insolvabilitate a gospodăriei agricole scrisoare prim. Băcioi.PDF

Recomandarea: 4. identificarea tuturor bunurilor imobile (inclusiv a terenurilor și construcțiilor nefinisate), neevaluate în scopuri fiscale, cu informarea SFS și ASP, pentru evaluarea acestora, inclusiv a celor transmise în arendă/locațiune/folosință/gestiune economică, cu asigurarea înregistrării conforme a contractelor respective;

Autoritatea:Primăria comunei Bacioi

Termen implementare: 22.10.2021
Răspunsul autorității:
scrisoare Prim. com. Băcioi nr. 02/1-37/420 din 22.03.2023 (data de intrare)
Procedura dată este în proces de realizare. Program de Stat.
scrisoare prim. Băcioi.PDF

Recomandarea: 5. stabilirea redevenței la nivelul uzurii anuale a infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare și transferul redevenței în Fondul de dezvoltare;

Autoritatea:Primăria comunei Bacioi

Termen implementare: 22.10.2021
Răspunsul autorității:
scrisoare Prim. com. Băcioi nr. 02/1-37/420 din 22.03.2023 (data de intrare)
Procedura dată este în proces de realizare scrisoare prim. Băcioi.PDF

Recomandarea: 6. inventarierea, evaluarea, delimitarea drepturilor de proprietate conform domeniului și contabilizarea conformă a patrimoniului public local, inclusiv a celui transmis în gestiunea entităților fondate;

Autoritatea:Primăria comunei Bacioi

Termen implementare: 22.10.2021
Răspunsul autorității:
scrisoare Prim. com. Băcioi nr. 02/1-37/420 din 22.03.2023 (data de intrare)
în urma reevaluării au fost contabilizate drumurile şi terenurile sub drumuri din satul Băcioi în proporție de 100% şi inclusiv sa luat la evidentă a două bunuri imobile. scrisoare prim. Băcioi.PDF

Recomandarea: 7. instituirea unor proceduri de control intern care să asigure realizarea conformă a procesului de planificare a veniturilor și de raportare a cheltuielilor bugetare;

Autoritatea:Primăria comunei Bacioi

Termen implementare: 22.10.2021
Răspunsul autorității:
scrisoare Prim. com. Băcioi nr. 02/1-37/420 din 22.03.2023 (data de intrare)
Procesul planificării veniturilor şi raportarea cheltuielilor este realizat conform cerințelor legale în colaborare cu IFS și legile și cotele fiscale în vigoare
scrisoare prim. Băcioi.PDF

Recomandarea: 8. aprobarea unui plan pe termen mediu privind asigurarea efectuării acțiunilor necesare pentru înregistrarea în Registrul bunurilor imobile a drepturilor asupra bunurilor imobiliare (inclusiv a terenurilor);

Autoritatea:Primăria comunei Bacioi

Termen implementare: 22.10.2021
Răspunsul autorității:
scrisoare Prim. com. Băcioi nr. 02/1-37/420 din 22.03.2023 (data de intrare)
Sunt efectuate înregistrările drepturilor imobiliare bunurilor imobile în Registrul în conformitate cu evaluarea şi reevaluarea lor scrisoare prim. Băcioi.PDF

Recomandarea: 9. implementarea procedurilor de control intern, care vor asigura economicitatea, eficiența, transparența, legalitatea și regularitatea în procesul achizițiilor publice, inclusiv la: planificarea achizițiilor (planuri anuale/trimestriale), achizițiile publice de valoare mică, raportarea achizițiilor, monitorizarea îndeplinirii prevederilor contractuale etc.

Autoritatea:Primăria comunei Bacioi

Termen implementare: 22.10.2021
Răspunsul autorității:
scrisoare Prim. com. Băcioi nr. 02/1-37/420 din 22.03.2023 (data de intrare)
Toate procedurile de achiziții publice au fost executate prin sistemul de Achiziții Publice transparent şi eficient în conformitate cu prevederile legale scrisoare prim. Băcioi.PDF

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY