Actualizat: Duminică, 25 Februarie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Curtea de Conturi și Ministerul Finanțelor, în ședință de lucru privind dezvoltarea sistemului de control al finanțelor publice

  • 17.07.2023
  • 805

Reprezentanții Curții de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) și ai Ministerului Finanțelor, membri ai Grupului de lucru 32 „Control financiar”  privind negocierile de aderare la UE, s-au întrunit într-o ședință de lucru pentru stabilirea planurilor comune de acțiuni în vederea dezvoltării sistemului de control al finanțelor publice.  

În cadrul ședinței organizate la data de 14 iulie, participanții au accentuat necesitatea clarificării competențelor aferente controlului ex-post asupra mijloacelor bugetului public național, pentru complementarea armonizată a atribuțiilor auditului extern, auditului intern și celor de inspectare financiară. Un subiect important al discuțiilor, în acest context, a fost auditarea autorităților publice locale (APL).

Ecaterina Paknehad, șefă a Aparatului și Violeta Balan, șefă Secție din cadrul CCRM au împărtășit bunele practici ale instituțiilor supreme de audit din cadrul UE privind auditarea autorităților publice locale, în baza unor analize realizate de experții în domeniul auditului public extern. 

În context, au fost relatate procedurile interne ale CCRM, bazate pe standardele internaționale de profil, privind selectarea entităților din cadrul APL pentru includerea în programul anual de audit al CCRM, reieșind din resursele umane disponibile, în baza unor criterii de risc precum periodicitatea auditurilor la entitate, bugetul gestionat, transferurile de la bugetul central, subiecte sensibile pentru societate. La acest subiect reprezentanții CCRM au informat că Curtea de Conturi va evalua necesitatea de resurse umane, financiare pentru o acoperire mai largă a APL în cadrul auditurilor anuale, cu accentul pe periodicitatea auditării și factorii de risc identificați.

Vladimir Arachelov, secretarul de stat al MF, a subliniat importanță conjugării eforturilor pentru a asigura un control eficient privind gestionarea și utilizarea transparentă și corectă a banilor publici și activelor statului. În acest sens, se impune Dezvoltarea unui sistem integrat de control al finanțelor publice, bazat pe răspundere managerială, a remarcat oficialul.

Ecaterina Paknehad a salutat inițiativa Ministerului Finanțelor de coordonare a domeniilor de competențe și stabilirea țintelor comune de dezvoltare, pe termen mediu și scurt, a sistemului de control al finanțelor publice. De asemenea, reprezentanții CCRM au subliniat importanța continuării conlucrării dintre Curtea de Conturi și Ministerul Finanțelor pentru dezvoltarea sistemului de control al finanțelor publice. 

De menționat că fortificarea controlului financiar și a auditului public extern sunt abordate în contextul setului acțiunilor de reformă aferentă Capitolului 32 de negociere pentru aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY