Actualizat: Miercuri, 22 Mai 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Curtea de Conturi în cadrul şedinţei sale din 10 iunie 2008 a examinat raportul asupra auditului de atestare la Curtea de Apel Economică şi Judecătoria Economică de Circumscripţie pe perioada anilor 2006-2007

  • 11.06.2008
  • 1399

  La 10 iunie 2008 a avut loc şedinţa Curţii de Conturi, la care s-a examinat raportul asupra auditului de atestare la Curtea de Apel Economică şi Judecătoria Economică de Circumscripţie pe perioada anilor 2006-2007.
La şedinţă au participat preşedintele şi vicepreşedintele Curţii de Apel Economice, preşedintele Judecătoriei Economice de Circumscripţie, şeful Aparatului Consiliului Superior al Magistraturii, şeful Direcţiei finanţele justiţiei, ordinii publice, apărării şi securităţii statului a Ministerului Finanţelor
Urmare desfăşurării auditului, s-a relevat existenţa unor abateri şi încălcări la gestionarea resurselor financiare publice, inclusiv la utilizarea mijloacelor alocate pentru reparaţii capitale, care sînt consemnate în Raportul anexat la prezenta hotărîre. Acestea au fost cauzate de: funcţionalitatea neadecvată a controlului intern, nedifinirea şi nedelegarea clară a responsabilităţilor în procesul de utilizare a banilor publici, neaplicarea corectă a legislaţiei la achiziţionarea mărfurilor şi serviciilor, nivelul insuficient de calificare şi experienţă a membrilor grupului de achiziţii publice, îndeosebi în domeniul ce ţine de reparaţiile capitale, şi, nu în ultimul rînd, de nerespectarea de către persoanele cu funcţii de răspundere ale Curţii de Apel Economice a actelor legislative şi normative privind gestionarea cheltuielilor.
Ţinînd cont de rezultatele auditului de atestare, echipa de audit a exprimat opinia fără rezerve asupra situaţiilor financiare raportate de către Judecătoria Economică de Circumscripţie  la 31.12.2006 şi la 31.12.2007 şi opinia cu rezerve prin limitarea sferei de aplicare a auditului asupra situaţiilor financiare raportate de către Curtea de Apel Economică la finele anilor bugetari 2006 şi 2007 în rapoartele acesteia, precum şi în rapoartele generalizatoare. 

Curtea de Conturi a înaintat următoarele cerinţe şi recomandări:
Conducerii CAE şi JEC:
- să efectueze achiziţiile de mărfuri, lucrări şi servicii în conformitate cu cadrul legal;
- să execute cheltuielile în strictă conformitate cu limitele aprobate în devizele de cheltuieli.
Conducerii CAE:
- să întreprindă măsuri eficiente în vederea lichidării încălcărilor constatate la utilizarea mijloacelor alocate pentru reparaţii capitale;
- să asigure controlul asupra executării corespunzătoare a obligaţiunilor contractuale;
- să monitorizeze cheltuielile efectuate pentru serviciile de telecomunicaţie, inclusiv în scopuri personale, în vederea încasării acestora, şi să stabilească personalului limitele de cheltuieli în aceste scopuri;
- să examineze posibilitatea instituirii unităţii de audit intern;
- să implementeze programe automatizate de ţinere a evidenţei contabile;
- să întreprindă măsuri de restituire a mijloacelor bugetare în sumă de 7,2 mii lei, achitate Direcţiei pază de stat mun.Chişinău  pentru serviciile de pază neprestate.
 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY