Actualizat: Miercuri, 22 Mai 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Curtea de Conturi a prezentat în ședința Comisiei parlamentare de profil concluziile auditului la mun. Chișinău

  • 20.09.2023
  • 1120

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a prezentat la data de 20 septembrie curent, în cadrul ședinței Comisiei de control al finanțelor publice, concluziile Raportului auditului asupra rapoartelor financiare consolidate ale unității administrativ-teritoriale (UAT) mun. Chișinău încheiate la 31 decembrie 2020 (UAT/bugetul de nivelul II) și ale Raportului auditului conformității procesului bugetar și gestionării patrimoniului public în anii 2018-2020 la UAT mun. Chișinău (UAT/bugetul de nivelul II).

Membrii Curții de Conturi, Eduard Moroșan și Sergiu Știrbu, precum și auditorii CCRM, responsabili de misiunea de audit au relatat despre lacunele și deficiențele constatate în activitatea aferentă domeniului auditat a Primăriei mun. Chișinău și entităților subordonate (74 instituții bugetare și 94 instituții la autogestiune).

Curtea de Conturi a constatat că managementul gestionării mijloacelor bugetare și patrimoniului UAT mun. Chișinău nu întrunește rigorile cadrului legal, acesta fiind afectat de nereguli și deficiențe, care se exprimă prin gestiunea și evidența necorespunzătoare a veniturilor, cheltuielilor și patrimoniului public. În context, CCRM a menționat că Rapoartele financiare consolidate ale UAT mun. Chișinău pentru anul 2020 nu prezintă o imagine corectă și fidelă, fiind emisă o opinie contrară.

Opinia contrară a fost condiționată de lipsa activităților de control eficiente instituite în cadrul procesului bugetar și gestionării patrimoniului, de responsabilitatea insuficientă a factorilor de decizie la exercitarea atribuțiilor funcționale, precum și de neimplementării recomandărilor Curții de Conturi. De asemenea, au fost constatate deficiențe la nivelul tuturor rapoartelor financiare, fiind afectat bilanțul contabil cu cca 6,08 mld. lei, veniturile – cu 27,6 mil. lei și cheltuielile – cu 133,3 mil. lei.

Consiliului municipal și primarului general al municipiului Chișinău i-au fost înaintate 39 de recomandări (12 – financiar; 27 - conformitate) menite de a contribui la îmbunătățirea situației create în cadrul entităților auditate, despre acțiunile întreprinse Curtea de Conturi fiind informată trimestrial, în termen de 12 luni din data intrării în vigoare a Hotărârilor CCRM.

 Deși, entitatea informează Curtea de Conturi despre întreprinderea unor măsuri, cum ar fi elaborarea proiectelor de decizii, aprobarea unor decizii, aceste măsuri nu confirmă remedierea iregularităților elucidate în Rapoartele de audit. Astfel, analiza din oficiu a informațiilor prezentate de către Primăria mun. Chișinău, la situația din 11.09.2023, denotă că din numărul total de recomandări înaintate 2 recomandări sunt implementate, 8 recomandări  - implementate parțial și 29 recomandări  sunt neimplementate.

Tatiana Cunețchi, președinta Comisiei de control al finanțelor publice, a apreciat rapoartele elaborate de către CCRM și a îndemnat entitățile vizate, subordonate mun. Chișinău să-și consolideze eforturile pentru a fortifica disciplina financiară.

 

 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY