Actualizat: Miercuri, 28 Februarie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Curtea de Conturi a examinat conformitatea administrării sistemului de facilități fiscale și vamale

 • 13.09.2022
 • 1307

Facilitățile fiscale și vamale reprezintă, prin esența lor, costuri semnificative pentru buget, iar autoritățile statului nu au fost suficient de preocupate să le estimeze și să le raporteze într-o manieră corectă și transparentă, precum și să asigure pe deplin integrarea principiilor bunei guvernări în gestionarea înlesnirilor acordate deferitor categorii de beneficiari.

La aceasta și alte concluzii a ajuns Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) în contextul examinării Raportului auditului conformității asupra administrării sistemului de facilități fiscale și vamale în anii 2020-2021.

Potrivit datelor din Sistemul Informațional Integrat Vamal, facilitățile fiscale și vamale pentru ultimii 5 ani au însumat per total 48,7 miliarde lei, ceea ce reprezintă un ritm de creștere între limitele de la 7 miliarde lei înregistrate în anul 2017, până la 13,3 miliarde lei în anul 2021.

În anul 2021, facilitățile fiscale și vamale, acordate către Serviciul Vamal, agenților economici de la importul mărfurilor au constituit 13,4 miliarde lei, depășind cu 2,7 miliarde lei sau 25% volumul scutirilor acordate în anul 2020 și cu 6,3 miliarde lei sau 89,8% volumul scutirilor acordate în anul 2017, fiind cel mai înalt nivel din ultimii cinci ani.

Auditul a constatat că instituirea și acordarea facilităților s-au efectuat în lipsa programelor și strategiilor de dezvoltare economică a unor ramuri sau sectoare ale economiei naționale, inclusiv care să conțină indicatori de impact și care să permită evaluarea beneficiilor din acordarea acestora.

De asemenea, auditul a identificat și a formulat în baza constatărilor de audit un șir de vulnerabilități:

 • din cauza nerevizuirii unor facilități fiscale și vamale, inclusiv cu un termen mai mare de 10 ani, precum și din cauza introducerii în ultimii ani a unor noi facilități la import, la finele anului 2021 acestea au înregistrat o creștere și numărau 89 de tipuri de facilități fiscale și vamale, inclusiv 76 de tipuri de facilități sau 85,4% din tipurile de scutiri, fiind cu o durată mai mare de 10 ani, iar restul 13 tipuri de facilități (14,6%) – cu o durată de la 1 an până la 5 ani;
 • facilitățile fiscale și vamale acordate în baza acordurilor multilaterale în domeniul comercial internațional au constituit 3798,8 mil.lei, inclusiv la taxa vamală în baza Acordului de Asociere RM-UE – în sumă de 1676,3 mil.lei, Acordului de comerț liber cu tărie CSI – de 1582,6 mil.lei, Acordului cu Republica Turcia – de 438,6 mil.lei, și la TVA și accize – în sumă de 101,3 mil.lei conform altor acorduri.
 • scutirile de plata TVA și acciză, acordate în ultimii trei ani, la importul produselor petroliere (Jet Fuel) destinate aprovizionării aeronavelor pentru transportul internațional de mărfuri și pasageri au atins limite semnificative, acestea constituind 1,1 miliarde lei, fiind stabilită lipsa reglementărilor ale prețurilor de comercializare ale mărfii importate cu scutiri;
 • în anii 2020-2021, circa 98% din importurile de zahăr cu facilități fiscale și vamale au fost efectuate de către 2 agenți economici din Republica Moldova și un agent economic din Transnistria, care au importat 47,2 mii tone de zahăr alb în valoare de 377,8 mil.lei, iar SV a acordat scutiri la importul de zahăr în sumă totală de 357,6 mil.lei, inclusiv scutiri la taxele vamale preferențiale în sumă de 154,2 mil.lei;
 • în perioada de referință au crescut cu 1,2 mii tone pe an și limitele contingentelor tarifare la lapte, atingând cota anuală de 7,3 mii tone de lapte cu aplicarea taxei vamale 0%, iar la carnea de porc și la carnea de pasăre contingentul tarifar a crescut cu 5,1 mii tone pe an, care per total a atins cota de 13,1 mii tone de carne anual cu aplicarea taxei vamale 0%, fapt care nu asigură conform cadrului legal protecția producătorilor autohtoni;
 • în anii 2019-2021 pe teritoriul vamal au fost înlocuite neregulamentar 363 de facturi comerciale privind importul în cadrul unui proiect de asistență investițională a 8,6 mii tone bitum de petrol din Belarus, cu valoarea facturală de 2,8 mil. euro (3,3 mil. dolari SUA) care aparțin la 2 agenți economici rezidenți cu alte facturi comerciale (invoce) eliberare de către un agent economic nerezident cu jurisdicția în Cipru, cu prețul mărfii în dolari SUA, neperfectată de organele vamale, valoarea mărfii fiind majorată nejustificat în vamă cu suma de 1,1 mil. dolari SUA (19,2 mil.lei), iar agenții economici rezidenți au beneficiat neîntemeiat de facilități în sumă de 3,9 mil.lei, fiind cauzate pierderi bugetului de stat în sumele nominalizate;
 • la declararea electronică a unor mărfuri cu facilități fiscale și vamale, și anume a testelor rapide de diagnostic pentru detectarea SARS-CoV-2, la declarația vamală de import nu au fost atașate unele documente care justifică cheltuielile de transport reflectate în rubrica „Elemente de valoare” în sumă de 3,7 mil.lei și scutirile de drepturi de import – de 748,1 mii lei, nefiind stabilite reglementări ale prețurilor de comercializare ale mărfii importate cu scutiri;
 • registrul unic al facilităților fiscale și vamale pe anii 2020-2021 nu include valoarea scutirilor de TVA, în sumă de 780,6 mil.lei, cu drept de deducere, aferente proiectelor de asistență tehnică și investițională;
 • valoarea mărfurilor preponderent străine, plasate în anii 2020-2021 în  magazinele duty-free, a constituit 998,1 mil.lei, înregistrând o creștere de la 326,0 mil.lei în anul 2020 până la 672,1 mil.lei în anul 2021, sau cu 206%, iar valoarea facilităților acordate acestor mărfuri a constituit 1.985,1 mil.lei;
 • din lipsa controlului intern, neverificării în sistem și ne documentării facilităților la ieșirea din țară, valoarea facilităților acordate unui agent economic rezident în anul 2020 la unele mărfuri plasate în destinația magazinelor duty-free a fost majorată eronat cu 3,6 mld. lei (la accize – cu 3,0 mld. lei și la TVA – cu 0,6 mld. lei), prin introducerea eronată de către organul vamal a cantității de țigări în declarația vamală de import, aceasta fiind majorată de 1000 de ori și, respectiv, suma drepturilor de import calculată;
 • în anul 2021 scutirile acordate la importul a 1235 unități de mijloace de transport, cu valoarea de 115,8 mil. lei, destinate transportării persoanelor cu dizabilități ale aparatului locomotor și a persoanelor abilitate cu atribuții de însoțire sau îngrijire a acestora, împuternicite de către organele sociale, au atins cifra de 203,6 mil. lei, constatându-se importul a unor mașini de lux, precum și utilizarea mijloacelor de transport în alte scopuri decât cele prevăzute de legislație pentru care s-au acordat facilitățile;
 • scutirile acordate la mărfurile introduse în teritoriul vamal al țârii de către agenții economici și persoanele fizice din raioanele de est ale Republicii Moldova, cu condiția rămânerii mărfurilor pe teritoriul necontrolat de către organele constituționale, au însumat în ultimii trei ani per total 13,4 mld. lei, inclusiv 5,4 miliarde lei constituie scutirile acordate în anul 2021;
 • în anii 2020-2021, 3,9 mld. m3 de gaze naturale cu valoarea de 997,8 mil. dolari SUA importate din Federația Rusă de către S.A. „Moldovagaz” pentru S.R.L. „Tiraspoltransgaz” nu au fost declarate la organul vamal, iar scutirile neraportate regulamentar în Registrul unic al facilităților fiscale și vamale au însumat 1,3 mld. lei, conform estimărilor de audit

În concluzie, Curte de Conturi conchide că urmare faptului  că costurile facilităților fiscale și vamale la importul mărfurilor înregistrează creșteri semnificative ce influențează cuantumul veniturilor vamale încasate la bugetul de stat, domeniul respectiv necesită o monitorizare  și o colaborare mai eficientă din partea tuturor autorităților implicate în proces.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY