Actualizat: Vineri, 19 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Curtea de Conturi a auditat rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Sănătății

  • 05.07.2023
  • 1217

Curtea de Conturi a Republicii Moldova, la data de 4 iulie curent, a examinat în cadrul ședinței online Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Sănătății la situația din 31 decembrie 2022.

Probele de audit au fost colectate de la 18 entități care se consolidează în raportul financiar al Ministerului Sănătății și de la 30 entități în care Ministerul Sănătății deține rolul de fondator, ce au responsabilități sau tangență la elaborarea politicilor, administrarea, executarea, raportarea și monitorizarea patrimoniului și banilor publici în domeniul sănătății.

Patrimoniul gestionat de Ministerul Sănătății la situația din 31.12.2022 a constituit 3,2 mld. lei. Cheltuielile efective ale Ministerului Sănătății pentru anul 2022 au constituit 2,05 mld. lei.

În opinia Curții de Conturi, ținând cont de unele excepții, rapoartele financiare, oferă, sub toate aspectele semnificative, o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil, fiind emisă opinia de audit cu rezerve.

Ministerul Sănătății și instituțiile din subordine gestionează 263 de clădiri cu suprafața de 84 mii m2. Informațiile consolidate ale contului „Clădiri” a fost denaturată de următoarele neconformități:

  • neînregistrarea în evidența contabilă a 8 clădiri cu suprafața totală de 2114,1 m2 a căror valoare estimată de audit potrivit valorii medii contabile a clădirilor deținute constituie 14,3 milioane lei;
  •  neînregistrarea în evidența contabilă a 23 de clădiri cu suprafață totală de 1893,1 m2, a căror valoare, estimată de audit, constituie circa 12,8 milioane lei;
  • neînregistrarea de către 7 instituții în Registrul bunurilor imobile (RBI) a 17 clădiri în valoare totală de 7,7 milioane lei cu o suprafață de 1143,7 m2 determină limitarea auditului asupra expunerii privind corectitudinea înregistrării valorii contului ,,Clădiri”.

Ca urmare a înregistrării în evidența contabilă și raportarea a 18 terenuri pentru care entitățile publice nu dețin dreptul de proprietate, care este înregistrat după APL a determinat supraevaluarea contului „Terenuri” cu 25,9 milioane lei și subevaluarea contului extra bilanțier „Active luate în locațiune/arendă” cu aceeași sumă.

Valoarea contului „Acțiuni și alte forme de participare în capital în interiorul țării” ale Ministerului Sănătății a fost diminuată cu 2,1 miliarde lei, ca urmare a neînregistrării integrale a investițiilor efectuate de Ministerul Sănătății și alte entități de stat în infrastructura instituțiilor fondate de minister, precum și a transmiterii în gestiune a clădirilor și terenurilor ce fac parte din domeniul public a proprietății de stat.

Entitățile la autogestiune în care Ministerul Sănătății este fondator au în folosință 523 clădiri cu valoarea de bilanț de 1,8 miliarde lei, precum și 192 terenuri cu suprafața de circa 1,7 mii hectare, în valoare de cel puțin 492,6 milioane lei, care sunt administrate de Instituții medico-sanitar publice și Colegii și deci, conform prevederilor pct. 6 din SNC „Imobilizări corporale și necorporale”, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr.118 din 06.08.2013, nu pot fi reflectate în bilanțul acestor entități ca imobilizări corporale.

De asemenea, auditul a constatat neînregistrarea în evidența contabilă și RBI a 25 de clădiri cu suprafață totală de 9,5 mii m2 aflate în gestiune economică a instituțiilor la autogestiune, a căror valoare estimată de audit constituie circa 64,2 milioane lei.

Instituția Publică „Unitatea de coordonare, implementare şi monitorizare a proiectelor în domeniul sănătății” a raportat la cheltuieli suma de 26,3 milioane lei la contul ,,Servicii neatribuite altor aliniate”, acceptând cheltuielile efectuate de către Asociații Obștești, ce au inclus costuri administrative aferente salariilor și regiei, procurarea telefoanelor mobile, tablete, întreținerea transportului, etc., în lipsa documentelor confirmative privind utilizarea acestor mijloace în scopurile realizării programului (acordarea serviciilor medicale, de diagnostic / profilaxie, de consultanță / consiliere a persoanelor afectate, sau cu risc sporit de infectare).

De asemenea, auditul a fost în imposibilitatea verificării și evaluării utilizării mijloacelor publice, acordate Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate (PAS) în calitate de sub recipient din mijloacele primite de la Fondul Global de combatere a HIV/SIDA și tuberculozei prin intermediul unității de implementare a proiectelor în sumă de 28,4 mil. lei, la nivelul deservirii persoanelor, indici stabiliți în contract, dar neevaluați și neraportați pe motivul nedelimitării mijloacelor financiare în scopul realizării programului cu cele ale administrației Centrului PAS.

Cu referire la implementarea a 5 recomandări înaintate în misiunea precedentă, se denotă că 4 recomandări au fost implementate parțial, iar o recomandare este neimplementată, ceea ce a determinat reiterarea acestora în raportul de audit. De menționat, că neimplementarea în totalitate a recomandărilor are impact asupra opiniei de audit și asupra situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Sănătății încheiate la 31 decembrie 2022.

 

 

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY