Actualizat: Luni, 15 Iulie 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Auditul Proiectului „Reforma învățământului în R. Moldova”. Curtea de Conturi anunță neregulile depistate

Curtea de Conturi a Republicii Moldova (CCRM) a examinat la data de 2 septembrie curent, Raportul auditului asupra rapoartelor financiare ale Proiectului „Reforma învățământului în Moldova” încheiate la 31 decembrie 2021. Scopul auditului a constat în obținerea unei asigurări rezonabile că, pentru exercițiul bugetar încheiat la 31 decembrie 2021, toate operațiunile financiare semnificative au fost prezentate la valori veridice și fidele cu exprimarea opiniei de audit, în baza rapoartelor financiare interimare.

În opinia Curții de Conturi, rapoartele financiare interimare ale Proiectului „Reforma învățământului în Moldova” pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2021, sub toate aspectele semnificative, oferă o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil, potrivit cerințelor Băncii Mondiale, fiind emisă opinie fără rezerve.

Proiectul „Reforma învățământului în Moldova” (PRIM) este un proiect care sprijină Programul de reformă al Guvernului, fiind finanțat de Banca Mondială. Obiectivul de dezvoltare revizuit al Proiectului este de a îmbunătăți condițiile de învățare în școlile vizate și de a consolida sistemele de monitorizare în educație ale beneficiarului, prin promovarea reformelor eficiente în sectorul educației. Responsabilii de implementarea Proiectului sunt Ministerul Educației și Cercetării, echipa de implementare și Instituția Publică Fondul de Investiții Sociale în Moldova, actualmente Instituția Publică Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, succesor de drepturi al Instituției Publice „Fondul de Investiții Sociale din Moldova” (FISM).

PRIM este un împrumut acordat în două etape Guvernului Republicii Moldova, valoarea totală a căruia constituie 50 mil. dol. SUA, implementat până la 31 decembrie 2022. La situația din 31.12.2021 au fost debursate mijloace financiare la nivel de 83,9% sau 41,9 mil. dolari. Cheltuielile totale executate au însumat 41,4 mil. dolari sau 82,9%.

În anul 2021, din contul surselor externe, pentru implementarea activităților Proiectului au fost  executate cheltuieli în valoare de 6,1 mil. dolari, pentru renovarea a 17 școli de circumscripție și managementul fondului, procurarea tehnicii de calcul și altor bunuri necesare, servicii de consultanță, întreținerea echipei de management al Proiectului și alte cheltuieli operaționale. Conform Planului de procurări al FISM, plafonul stabilit pentru cheltuieli operaționale constituie 877,8 mii dolari SUA, din care 782,3 mii dolari - pentru remunerarea muncii, fiind executate 772,5 mii dolari (98,8%). 

Curtea de Conturi a constatat unele iregularități admise de către FISM la gestionarea unor cheltuieli, care nu au influențat opinia de audit. Astfel, FISM nu a ținut cont de prevederile normelor expuse, personalul salarizat din contul Proiectului fiind angajat în baza contractelor individuale de muncă cu atribuții aferente activităților de bază. De asemenea, există o discrepanță între funcțiile aprobate în manualul operațional al proiectului și cele stabilite în contractele individuale de muncă.

Calculele justificative privind fundamentarea bugetului cheltuielilor operaționale la Planul de procurări conțin cuantumul retribuției individuale aferente echipei FISM, acestea nefiind expuse și reglementate în alte documente normative ale Proiectului. Astfel, se mențin incertitudinile identificate în cadrul auditului precedent privind mărimea retribuției achitate per funcție a consultanților și membrilor echipei FISM implicați în realizarea Proiectului.

De menționat că salariile angajaților remunerați din contul Proiectului sunt stabilite conform Hotărârilor Guvernului nr.743/2002  și nr.165/2010. Deși angajații își îndeplinesc atribuțiile pentru toate activitățile FISM, lunar, prin Ordinul directorului, a fost aprobată sursa de finanțare pentru fiecare angajat. Astfel, în medie pentru 9 angajați au fost achitate salariile integral din contul Proiectului, care includ salariile de bază și sporuri în mărime de circa 40%. Drept rezultat, în cazul a 5 funcții au fost acordate salarii mai mari decât plafoanele estimate inițial. în anul 2021 cheltuielile de remunerare a muncii fiind majorate cu 21,3 mii dolari SUA.

Se atestă nerespectarea reglementărilor privind achiziționarea lucrărilor de reparații suplimentare care depășesc valoarea de 15% din suma inițială a contractului, în 5 cazuri, fiind majorată valoarea contractului de la 15,8% până la 28,8%.

În contextul pandemiei COVID-19 și trecerii la învățământul la distanță, a fost agreată achiziționarea a 10 mii de laptopuri în sumă totală de 2,9 mil. dolari SUA. Testările de audit au identificat unele nereguli privind repartizarea către instituțiile beneficiare, în unele cazuri, tehnica de calcul nu a fost utilizată pentru participarea la procesul educațional la distanță a elevilor sau în alte scopuri educaționale, acestea fiind depozitate la momentul auditului, etc.  

În contextul auditului, Curtea de Conturi a înaintat recomandări, implementarea cărora va contribui la depășirea deficiențelor identificate, se arată în comunicat.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY