Actualizat: Luni, 20 Mai 2024
Curtea de Conturi a Republicii Moldova
RO RU EN

Auditul mediului şi auditul biodiversităţii

  • 05.02.2009
  • 964

Auditul mediului şi auditul biodiversităţii

La invitaţia Auditorului General şi Preşedintelui Grupului de lucru în domeniul auditului mediului INTOSAI 12 (în continuare-WGEA12 INTOSAI) dl Mihkel Oviir, în perioada 22 – 29.01.2009, doi reprezentanţi ai Curţii de Conturi au participat la şedinţele WGEA 12 INTOSAI, organizate de către ONA al statului Qatar şi secretariatul ONA al Estoniei.

Trainingul  în domeniul auditului biodiversităţii s-a axat pe explicarea şi prezentarea Ghidului de audit în domeniul biodiversităţii. Ghidul conţine noţiunile generale despre biodiversitate, explică de ce este importantă biodiversitatea, ameninţările biodiversităţii şi care sînt acţiunile întreprinse de către guvernare. Sînt prezentate sugestii de selectare şi planificare a auditelor, precum şi instrucţiuni practice, informaţii şi studii de caz, relevante auditelor biodiverstităţii.  Acest ghid va servi Curţii de Conturi drept metodologie în domeniul auditului mediului.
Participanţilor li s-au înmînat certificate de participare la prezentul training.
Au fost prezentate numeroase rapoarte ale ISA din diferite ţări şi organizate sesiuni, structurate în 3 seminare cu următoarele teme: „Auditarea acordurilor în domeniul mediului”, „Auditarea managementului resurselor naturale”, „Cele mai importante subiecte şi lecţii învăţate în procesul auditului mediului”.
În cadrul desfăşurării sesiunilor, reprezentanţii Curţii de Conturi au participat la două sesiuni în paralel privind: managementul deşeurilor (condusă de ONA al Norvegiei) şi sursele de energie alternativă (condusă de ISA din Republica Cehă). La sesiunea privind managementul deşeurilor a fost prezentat, analizat,  discutat şi oferit Manualul privind auditul managementului deşeurilor. La finalul sesiunii a fost realizat un studiu de caz în domeniul managementului deşeurilor.
La sesiunea relativă energiei alternative au fost prezentate ideile premergătoare procesului de elaborare a unui ghid în acest domeniu.
Au fost organizate întîlniri regionale ale INTOSAI, în cadrul cărora s-au discutat problemele şi progresele în domeniul auditului mediului: EUROSAI, ASOSAI, ARABOSAI, OLACEFS, ACAG/PASAI. În cadrul reuniunii EUROSAI, au fost prezentate dificultăţile, piedicile, oportunităţile şi succesele realizate în cadrul auditelor de colaborare între ţările care au efectuat deja astfel de audite.

reset WAY cursor WAY contrast WAY Marire Font WAY Alb negru WAY Linkuri WAY